Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Nieuw Organiseren


Oproep hoogleraren:
'Maak Nederland koploper in de nieuwe, groene economie'

Sinds het klimaatakkoord in Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in 2015 heeft de wereld gekozen voor duurzame energie. Scherpe klimaat- en duurzaamheidsdoelen zijn geformuleerd en onderschreven door 195 landen, wat een formidabele opgave vormt. Voor Nederland, nog diep geworteld in de fossiele economie, betekent dit volgens ons dé grote uitdaging voor de komende decennia.  Lees verder


Met onafhankelijke kennis stappen zetten richting circulaire economie

Interview met Hester Klein Lankhorst, directeur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) ontwikkelt en deelt kennis die bijdraagt aan een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Daarin blijven grondstoffen die worden gebruikt om verpakkingen te produceren na de afvalfase in de kringloop.  Lees verder


Een technische georiënteerde economie is veel schokbestendiger dan een traditionele diensten economie

Interview met Chris Heutink, Executive board member Randstad Groep Nederland

Mijn definitie van sociale innovatie is dat we goed om ons heen kijken naar wat maatschappelijke issues zijn die in de driehoek organisatie, instituties en individu om een andere oplossing vragen dan de geijkte industriële oplossing. Kunnen diverse partijen samenwerken om voor de maatschappij waar we toe behoren te innoveren?  Lees verder


Nederland kan zonder gas

Interview met Theo Voskuilen, senior business ontwikkelaar bij Alliander

Nederland moet, of het nu wil of niet, van het gas af. Niet eens zo zeer omdat het Groningse gas over 25 jaar op is, vooral omdat we de uitstoot van CO2 drastisch moeten terugdringen. Vanuit DGO zetten wij daarom volop in op collectieve duurzame warmtelevering en gebruik van biogas in de gebouwde omgeving.  Lees verder


Je brengt niets tot stand als je niet goed samenwerkt

Interview met Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven

In 2011 werd de regio Eindhoven uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld, in 2013 tot de meest innovatieve regio in de wereld en in 2014 na Londen en Helsinki tot de beste Europese plek om te investeren. Dat was de bekroning van een beleid dat is ingezet na 1995.  Lees verder


De grootste overdekte indoor landbouw Farm is 100 keer zo productief

Shimamura

De statistieken voor deze ongelooflijk succesvolle indoor landbouw in Japan zijn onthutsend: 25.000 vierkante meter produceert 10.000 kroppen sla per dag, 100 keer meer per vierkante meter dan traditionele methodes.
 Lees verder


Ketens sluiten vraagt om een goede regie

Interview met Jacqueline Cramer, Directeur Utrecht Sustainability Institute

Veel vernieuwingen krijg je van de grond als er kansen liggen voor bedrijven, als zij er een businesscase in zien. Pas wanneer je als overheid het gevoel hebt dat er niet voldoende gebeurt of van de grond komt, moet je echt sturende maatregelen gaan nemen.  Lees verder


Wij zoeken onze bijdrage aan de verduurzaming in het hart van onze dienstverlening

Interview met Bas Ruter, Directeur Duurzaamheid van Rabobank Nederland

Wij zien duurzaamheid als een ontwikkeling: samen stappen zetten (engagement), als organisatie zelf én met individuele klanten, in sectoren, in ketens en in gemeenschappen.  Lees verder


Robotica zet arbeidsmarkt op zijn kop

Ad van de Gevel en Charles Noussair

De verdere integratie van artificiële intelligentie in het dagelijkse leven en in de productie van goederen en diensten zal grote effecten hebben op de economie.  Lees verder


Een duurzame belastinghervorming kan honderdduizenden banen opleveren

Interview met Femke Groothuis, Ex´tax

Een lagere belasting op arbeid betekent dat het goedkoper wordt om mensen in te zetten. Bedrijven zijn dan in staat om banen te scheppen, waardoor je weer minder mensen in een uitkeringssituatie hoeft te hebben.  Lees verder


Kantoren duurzaam transformeren? Zet de gebruiker aan het roer!

Column van Remko Zuidema, Stichting Briqs en Slim Bouwen

Nederland kent de hoogste kantoorleegstand van Europa, zo'n zeven miljoen vierkante meter. Officieel dan, want de onofficiële cijfers verdubbelen dat nog eens.  Lees verder


"Ons doel is de steden te ontzorgen"

Max Remerie, directeur business development Siemens Nederland

Het industriële conglomeraat Siemens is een van de stille krachten achter het verduurzamen van onze stedelijke leefomgeving. Het bedrijf is voortdurend bezig met onderzoek naar de toekomst van steden.  Lees verder


Coworking

Samen werken op een centrale plek

Het toenemende "coworking" helpt bij het vinden van een baan, het vormen van professionele netwerken en het stimuleren van zakelijke kennis.
 Lees verder


Werkend Nederland in 2015: miljarden besparing, 180.000 minder auto’s per werkdag op de weg, minder CO2 uitstoot, lagere kosten per kantoor m2. Maarrrr…: meer zelfredzaamheid, meer verantwoordelijkheid en meer discipline

Interview KPN 'Het Nieuwe Leven en Werken' Marco van Gelder en Elsje de Vries

Het Nieuwe Werken 'nieuwe stijl' gaat veel meer over het werk zelf! Wat doen we en waarom doen we het op deze manier.  Lees verder


Wat je van trippende ego’s kunt leren

Column van Rick van Asperen

Is in jouw optiek je baas een omhoog gevallen nietsnut? Heb één of meerdere van deze vragen deze vragen met "ja" beantwoord dan heb je overduidelijk last van trippende ego’s.
 Lees verder


Beloon het team niet de individuele medewerker

Eddy Cardinaels

Er zijn ondernemers die beginnen bij de vraag waar wil ik aan bijdragen en wat kan ik dan doen of maken? En hoe kan ik dat op een ondernemende manier doen die in zichzelf ook weer bijdraagt aan natuur en samenleving?
 Lees verder


De duurzame opbrengst van talent

Column van Kees Gabriëls

In een moderne organisatie is iedereen onmisbaar. Niet alleen de tophonderd en de high potentials. De productiviteit stijgt als íedere medewerker zijn talent volledig benut.  Lees verder


Duurzaamheid zonder Passie is gedoemd te mislukken

Column van Leen Zevenbergen

Laten we nou eerst maar eens gewoon winst maken, zodat we daarna als een soort van slagroom op de taart weer eens kunnen gaan kijken wat we met duurzaamheid kunnen doen.  Lees verder


We hebben jarenlang een verkeerd kompas gehad

Interview met Sander Tideman, Nyenrode Business Universiteit

Ook op de Nyenrode Business Universiteit is het besef doorgedrongen dat de manager van de toekomst anders opgeleid moet worden dan tot nu toe het geval is geweest.  Lees verder


Flow in leven en werk

Column van Debbie Molhuizen

Waar eerder 'kennis' gelijk stond aan macht & succes, zal de ondernemer en leider van deze tijd vooral contact maken met zichzelf en anderen.
 Lees verder


Over duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers

Herman Wijffels

Co-voorzitter van Worldconnectors en Hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering aan de Universiteit van Utrecht over Duurzame Inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers.  Lees verder
   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen


  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar