Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Niet het onderwijs, maar innovatie moet mensen naar de bouwsector lokken

Wim Boonstra en Nic Vrieselaar

De bouwsector is een sector die hoog- en laagtijden kent, en nu de woningmarkt sterk aantrekt wordt er naarstig gezocht naar geschikt personeel. De oproep dat het onderwijs hiervoor moet zorgen is naar de mening van Wim Boonstra en Nic Vrieselaar te eenvoudig. De bouwsector moet af van het imago van een probleemsector en overgaan naar een sector die innovatief is en structureel durft te investeren in de mensen die in deze sector werken.

Personeelstekort

De Nederlandse bouwsector draait weer als een tierelier. Dat betekent dat de werkgelegenheid in deze sector, goed voor zo’n vier procent van het bbp, weer aantrekt. Inmiddels wordt dan ook alweer steen en been geklaagd door werkgevers over het tekort aan geschikt personeel. Zo vertelt een ondernemer op 30 mei in Nieuwsuur dat hij om die reden maar geen offertes meer uitstuurt, omdat het werk hem nu al over de schoenen loopt. In De Volkskrant zegt Rob Witjes van uitkeringsinstantie UWV dat er een ‘schreeuwend tekort’ is aan vakmensen. Er wordt al gauw gewezen naar het onderwijs: meer mensen zouden naar opleidingen voor technische beroepen of functies in de bouw moeten worden gestuurd.


De oplossing ligt niet in klagen dat het Nederlandse onderwijs geen goed geschoolde werknemers zou afleveren. We moeten ervoor zorgen dat werken in de bouwsector zelf aantrekkelijker wordt gemaakt.


Het is jammer dat een complex probleem zo simpel wordt aangevlogen. De bouwsector is een bijzonder volatiele bedrijfstak. In de jaren na de crisis zijn honderdduizenden banen in de bouwsector gesneuveld. Het CBS schreef er in 2016 een uitgebreide studie over. Daaruit blijkt dat er in 2008 in totaal 475.000 personen werk hadden in de bouw, maar tot 2014 zijn er 198.000 personen vertrokken, terwijl er tussen 2008 en 2014 119.000 nieuwe mensen aan de slag zijn gegaan.

Probleemsector

Een deel (18 procent) van de bouwvakkers die vertrokken ging met pensioen; ruim 20 procent krijgt een sociale zekerheidsuitkering. Maar pakweg de helft van de uitgestroomde mensen ging elders aan de slag. Per saldo daalde het aantal banen in de bouw tussen 2008 en 2014 met liefst 79.000 mensen (onduidelijk is of, en hoeveel van die missende werkenden via uitzendbureaus weer in de bouw aan de slag zijn gegaan). Logisch dus dat jongeren niet massaal hebben gekozen voor een opleiding die ze klaarstoomt voor de bouw. Die wordt inmiddels weer neergezet als een sector met grote baankans, maar de studenten die nu afzwaaien, maakten hun keuze toen de bouw al het stempel van een probleemsector droeg.

Verder kleeft aan de bouw het imago dat het werk er fysiek zwaar is. Terecht of niet, maar bij elke discussie over langer doorwerken worden er te kust en te keur voorbeelden uit de bouw aangehaald om te illustreren dat dit voor mensen met een zwaar beroep toch echt niet gaat lukken. Dit is de tweede serieuze handicap bij het aantrekken van nieuwe mensen, zeker in een krapper wordende arbeidsmarkt. Het is geen irrationeel gedrag van scholieren als zij geen zin hebben in een loopbaan in een sector waarin ze een relatief grote kans lopen werkloos te worden en waarin je ook nog eens sneller dan gemiddeld slijt. Dan is het nogal makkelijk om het onderwijs verwijten te maken.

Inzetten op innovatie

Wat de bouwsector dan zou moeten doen om meer goedgeschoold arbeid aan te trekken? De sector kan beter inzetten op een meer innovatieve insteek. Het cyclische karakter kan bijvoorbeeld worden opgevangen door in slechte tijden niet massaal mensen te ontslaan, maar in te zetten op het instrument van de deeltijd-WW. Met daarbij als voorwaarde dat de deeltijdwerklozen dan wel direct de schoolbanken ingaan om te worden bijgeschoold op hun vakgebied. Ook moeten in deze sector medewerkers tijdig worden omgeschoold voor andersoortige functies. Dan kunnen zij hun loopbaan bijtijds op een ander spoor zetten, waardoor ze minder snel verslijten. Het werk kan bovendien fysiek lichter worden gemaakt door, nog meer dan nu al gebeurt, via innovatie het werkproces te verlichten. Denk aan prefab-constructies en de inzet van meer hijsapparatuur.

Het probleem van de bouwsector is er een van ons allemaal, want het land heeft veel extra huizen en infrastructuur nodig. De oplossing ligt niet in klagen dat het Nederlandse onderwijs geen goed geschoolde werknemers zou afleveren. We moeten ervoor zorgen dat werken in de bouwsector zelf aantrekkelijker wordt gemaakt. Als die sector het imago weet te krijgen van modern en innovatief, waarin het fysieke werk niet bovenmatig zwaar is en de baanzekerheid niet kleiner dan elders, als een sector waarin structureel in menselijk kapitaal wordt geïnvesteerd, dan zal de in- en uitstroom van het beroepsonderwijs zich vanzelf aanpassen.

Bron:

Wim Boonstra, Nic Vrieselaar, “Niet het onderwijs, maar innovatie moet mensen naar de bouwsector lokken”, Me Judice, 15 juni 2017.   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar