Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

In Eindhoven worden 14 woningen met gelijkstroom gebouwd

In Eindhoven wordt nu gebouwd aan een appartementencomplex dat gebruik maakt van gelijkstroom en daardoor zonne-energie zonder omzettingen kan gebruiken. De lofts zijn vrijwel energieneutraal.

Het zijn de eerste ‘slimme’ woningen in Nederland met DC (gelijkstroom)

Deze eerste 14 Smart DC woningen vormen een proeftuin. Samen met de bewoners onderzoeken we de nieuwe technieken, efficiency en het gebruiksgemak van de toepassingen. Interactie met bewoners is cruciaal. De bewoners hebben vooraf kunnen aangeven waarom ze graag in deze hypermoderne lofts willen wonen. Via bewonersbijeenkomsten (off- en online) worden over en weer ervaringen gedeeld en de systemen doorontwikkeld. Voor alle partijen is het zo mogelijk inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van deze smart home toepassingen op duurzaamheid en het wooncomfort van de huurder. (…) De pilot wordt door RVO met subsidie ondersteund.Dit project moet resulteren in een marktrijp en toekomstbestendig product.

Interessante proeftuin

Groot voordeel van het werken met gelijkstroom is dat er geen energieverliezen optreden door het omzetten van wisselstroom naar gelijkstroom en terug. Zeker als de energie voor een belangrijk deel lokaal wordt opgewekt, met bijvoorbeeld zonnepanelen, zijn dergelijke omzettingen onnodig. De veertien smartlofts van Blok61 krijgen USB-C aansluitingen waar computers op kunnen worden aangesloten. Het ventilatiesysteem en warmtepomp zijn rechtstreeks op het 350 Volt gelijkstroomnetwerk aangesloten. Aangezien nog lang niet alle huishoudelijke apparaten verkrijgbaar zijn in een gelijkstroomvariant komen er ook traditionele wandcontactdozen in de appartementen die wisselspanning aanbieden. Via smart-start worden stroomvreters als de wasmachine, droger en vaatwasser alleen ingezet als er voldoende duurzame stroom beschikbaar is. De veertien woningen krijgen één gemeenschappelijke huisbatterij met een capaciteit van 15 kWh.

Partners

Om het project tot een succes te maken werken meerdere vooruitstrevende organisaties samen om de technische systemen goed op elkaar én op de woonwensen van de bewoners aan te laten sluiten. De samenwerkende organisaties zijn: ABB, Direct Current, Van Mierlo Ingenieursbureau, Enervalis, OpenRemote en VolkerWessels ondernemingen Stam +de Koning Bouw, SDK Vastgoed en en HOMIJ Technische Installaties. Deze ondernemingen zijn vanwege hun complementaire specifieke expertise en oplossingen in samenwerking met strategisch adviesbureau Chematronics bij elkaar gebracht. Bij de geplande oplevering in juni zijn de SMART DC lofts qua functionaliteit nog gelijk aan de andere lofts van Blok61. In overleg met bewoners worden stapsgewijs DC en Smart functionaliteiten geïmplementeerd en getest.

08-06-2017

   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar