Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Grondstoffen Strategie


Bakstenen uit 100% bouwafval

StoneCycling

Bakstenen maken van afgedankte bakstenen, wastafels, oude tegels of oude keramische kozijnen en glas. StoneCycling maakt van vermalen bouw- en industrieel afval een nieuwe, aantrekkelijke stenen.  Lees verder


Milieubarometer

Stichting Stimular

De Milieubarometeris een veelzijdig instrument waar ruim 2500 bedrijven de milieuprestatie van hun bedrijf mee inzichtelijk houden.
 Lees verder


Ketens sluiten vraagt om een goede regie

Interview met Jacqueline Cramer, Directeur Utrecht Sustainability Institute

Veel vernieuwingen krijg je van de grond als er kansen liggen voor bedrijven, als zij er een businesscase in zien. Pas wanneer je als overheid het gevoel hebt dat er niet voldoende gebeurt of van de grond komt, moet je echt sturende maatregelen gaan nemen.  Lees verder


‘Onze sector verkeert qua duurzaamheid nog in de puberteit’

Interview met Ton van der Giessen (Van Werven)

‘We gaan niet op voorhand tot achter de komma doorrekenen wat economisch gezien het meest rendabel is. Dat kan ook niet, als je duurzaamheid serieus neemt. Maar op lange termijn is dat wel de beste oplossing. Onze visie luidt: duurzaam ondernemen met mens en techniek.  Lees verder


Ladder van Lansink

Ad Lansink

Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen. Deze staan bovenaan de 'ladder'. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn zo veel mogelijk afval de Ladder van Lansink te laten 'beklimmen'.  Lees verder


Global resources stock check

Natuurlijke hulpbronnen

Hoe lang duurt het nog tot de natuurlijke grondstoffen zijn uitgeput? Natuurlijke hulpbronnen zijn alle in de natuur aanwezige stoffen die van economisch nut kunnen zijn en onmisbaar zijn voor de levenskwaliteit van de mens.
 Lees verder

Van lineair naar circulair

Ellen MacArthur Foundation

De circulaire economie is een economisch systeem dat ingericht is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.
 Lees verder
   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar