Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren
Interview met Ton Van ’t Noordende, partner Keadyn

Wij geloven niet in het adviseren van startups


Nederland heeft een snel groeiend startup ecosysteem. In 2016 heeft het European Digital Forum Nederland bekroond met de nummer 1 positie in Europa als testbed en launchpad voor startups & scale-ups.

Waarop moet je letten als startup voor dat je naar een investeerder stapt?

Dit geeft direct het spanningsveld aan voor een startup; waar vind ik de juiste investeerder? Voordat je die stap maakt moet je voor je zelf heel duidelijk weten in welke fase je bevindt. Er zijn best veel ondernemers die te snel naar een investeerder stappen met een onvolledig businessplan. Zonder een markt of gedefinieerd businessplan of product, het ontbreken van inkomsten, is de kans op een mismatch heel groot.

Wat in de praktijk niet werkt is: “ik heb 100.00 euro nodig om mijn salesteam te laten groeien!” Investeerders zien graag dat geld eerder uit gaat naar tastbare groei, dan naar de productie of financiering van een product. Voor de ondernemer is het belangrijk dat hij zich van te voren verdiept in de man of vrouw die je kiest als investeerder. Er zijn veel verschillende investeerders actief in de markt. Doe hier onderzoek naar en probeer ervaringen uit te wisselen met ondernemers, die dit traject succesvol hebben doorlopen. Doe je dit niet; dan ben je als ondernemer onnodig veel tijd kwijt aan fundraising die je beter had kunnen besteden aan je product of aan je dienst om die naar een hoger niveau te tillen.

Is je team je voornaamste asset en waarom?

Voor ons staat het team en de executiesnelheid van dat team centraal. Een goed samengesteld team kan de verschillende individuele krachten laten excelleren. Dit is nodig gezien de grote lokale en internationale concurrentie. De technologie die je bijvoorbeeld als software bedrijf aan het ontwikkelen bent, is veelal niet uniek of kan eenvoudig gekopieerd worden. Het enige wat jou apart zet is de executiekracht en de diversiteit van het team. De vraag is: Heb je wel alle skills in huis om toekomstige problemen goed aan te kunnen?

Dus het grote idee is secundair?

Absoluut, er zijn zoveel ideeën waar wij niets mee kunnen. Ik citeer een quote van een bekende Angel investeerder:” Ideas are like assholes - everyone has one, no one cares”. In deze tijd gaat het vooral om executiekracht en snelheid van een ondernemer. Wanneer je een idee hebt; probeer dan dat idee zoveel mogelijk te delen als eerste validatiefase om daarmee vervolgstappen te maken.

Van de 500 startups die jullie benaderen gaan er misschien vijf door “Je zal vaak eerder een ‘nee’ dan een ‘ja’ krijgen als startup.

Dat klopt, van de 300 tot 500 startups die in ons systeem terechtkomen voor vervolggesprekken, gaan er maximaal vijf tot zeven door. Dit is de inefficiëntie van de informele startup capital markt. Hierin spelen twee aspecten een rol:
1-    Om de juiste ondernemer in een bepaalde markt te kunnen vinden, moet je naast veel kennis van die markt ook een groot netwerk hebben. Je benchmarkt de ondernemers in feite aan elkaar, dat doe je als investeerder altijd om een goed beeld te krijgen van die markt. In de praktijk blijven er dan maar enkele partijen in die markt over die het meest kansrijk zijn.
2-    Dat er misschien per jaar vijf tot zeven doorgaan heeft ook te maken met de omvang van ons bedrijf en het aantal mensen dat je nodig hebt om die 8 à 10 investeringen op jaarbasis te doen. In de Nederlandse markt worden per jaar niet meer dan circa 200 professionele deals gemaakt. Dat is in feite ontluisterend weinig, ondanks het feit dat er wel voldoende geld in de markt aanwezig is. Welke competenties heeft de onderscheidende startup? In de oriëntatiefase zijn mensen en cijfers natuurlijk belangrijk. Voor mij persoonlijk gaat het vooral om de culture fit en de ondernemer zelf, waarmee ik een intrinsieke klik wil hebben. Het eerste gesprek is dan ook cruciaal. Ook het gevoel van urgentie of het verbeteren van onze wereld weeg ik zwaar. In feite gaat het om de koppeling van urgentie en executiekracht, ongeacht de leeftijd van de ondernemer. Een ondernemer die weet sneller, verder te komen met zeer beperkte middelen en die in staat is om in die cruciale onzekere fase nog betere mensen aan zich te binden is voor mij een natuurtalent. Een ondernemer die dat heeft weet zich te onderscheiden van het type lifestyle entrepreneur.

Hoe kan het startup klimaat naar een hoger niveau getild worden door het kaf van het koren te scheiden?

Het Nederlandse startup klimaat is volop in ontwikkeling. Acht of tien jaar geleden was ondernemerschap op de Nederlandse universiteiten not done. We zien nu een ander klimaat ontstaan mede door bijvoorbeeld het initiatief StartupDelta geïnitieerd door Neelie Kroes en minister Kamp, wat Amsterdam nu tot een internationale Hub aan het maken is. We hebben een aantal krachtige tools in Nederland zoals: talent, een goed klimaat om te wonen, goede opleidingen en top universiteiten. Maar wat we nog niet hebben is een echt actief informal investor klimaat. Feitelijk succesvolle oud-ondernemers die realiseren dat ze het succes te danken hebben aan een goede infrastructuur en die actief investeren in jonge ondernemingen. Zoals in Amerika de “Paypal mafia” zich laat gelden: een groep voormalige Paypal oprichters en medewerkers van het eerste uur die bijzonder kapitaalkrachtig zijn geworden.


Maar wat we nog niet hebben is een echt actief informal investor klimaat


Door Nederlandse (familie) bedrijven, die vaak een overschot aan liquide middelen hebben, wordt nog veel geïnvesteerd in de traditionele asset classes, zoals aandelen of obligaties. Deze bedrijven kijken onvoldoende naar het startup klimaat. Hier ligt een gemiste kans. Niet alleen dat kapitaal is interessant maar met name het netwerk waar deze bedrijven zich in bevinden. Als we kijken naar bijvoorbeeld de VS - waar 70% van al het durfkapitaal (ongeveer E16 miljard) wordt geïnvesteerd - is het veel gangbaarder om met een deel van je opgebouwde vermogen (5%) dit risico te nemen. In Nederland is deze bereidheid minder aanwezig. Over het algemeen is het voor een traditionele informele investeerder lastig om een startup in een vroege fase te waarderen. Daardoor lopen gesprekken met potentieel goede ondernemers stuk en/of neemt deze investeerder een te grote equity stake in zo'n bedrijf waardoor het praktisch onmogelijk wordt om nog door te groeien.

Ligt jullie focus op de scale-ups of op startups?

Dit is een definitie kwestie. Een scale-up is in mijn optiek een compleet team dat een bepaalde, redelijk zekere omzet behaalt in een markt die echt gevalideerd is. Wij kijken meer naar de teams in de fase daarvoor. Startups met een terugkerende omzet van c.a. 10.000 tot 100.000 euro per maand zijn voor ons interessant. Een korte levensduur van zo’n bedrijf speelt bij ons geen rol. Sterker nog, hoe sneller je in staat bent om te schalen des te beter. Zo hebben wij onlangs in Otrium geïnvesteerd. Dit bedrijf is opgezet door twee jonge ondernemers die in negen maanden tijd een bedrijf hebben neergezet met een sterke positionering. Om een wereldbedrijf op te bouwen heb je zeker 10 jaar nodig. Een gemiddelde ondernemer is toch snel twee tot drie jaar bezig wil hij daadwerkelijk iets bereiken en dat is veelal twee jaar meer dan dat hij zelf heeft ingecalculeerd. Gemiddeld heb je achttien maanden nodig om je idee te valideren en daarnaast heb je middelen nodig om nog even verder door te gaan. De media geeft hierover een verkeerd beeld; “die jongen heeft dat in een dag geregeld”. Dat is in mijn beleving absoluut niet zo.

Er zijn toch ook veel initiatieven die heel goed aan bestaande technologieën gekoppeld kunnen worden. Doen jullie ook aan match-making?

Wij geloven niet in het adviseren van startups, maar wel in het coachen en of begeleiden van een onderneming. Uiteindelijk is de ondernemer de partij die het zelf moet gaan doen, omdat zij ook meer kennis hebben van hun eigen specifieke markt. Als investeerder ben ik ook niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken binnen een onderneming. Graag wil ik als klankbord fungeren en kan ik de deur naar bijvoorbeeld netwerken openen.

Match-making gebeurt in feite aan de lopende band, zeker als het voor ons een no go is. Wij geven de voorkeur om te zoeken naar synergie, omdat er zoveel technologie voorhanden is of omdat er partijen zijn, die delen van plannen van startups al hebben uitgevonden. Een belangrijk voordeel is dat je veelal met bestaande partners je idee sneller kunt uitrollen.

Waar is het succes van jullie investeringen op gebaseerd?

In het klassieke fonds model haal je geld op bij een investeerder die uiteindelijk een bepaald rendement wil halen. Globaal doe je het als investeerder goed met een rendement van 2.3 x je initiële inleg. Wij werken op een deal-by-deal basis en investeren eerst zelf. Dit houdt in dat we feitelijk veel meer risico nemen. Nadat de investering is afgerond en het geld is gestort gaan we naar een geselecteerde groep van informele investeerders en geven hen de mogelijkheid om tegen dezelfde voorwaarden in te stappen en een deel van onze investering over te nemen. Hier zit ook onze beloning: een eenmalige dealfee van 6% en een ‘carry*’ van 25%. (*dit houdt in dat mocht er sprake zijn van een succesvolle exit, de investeerders het geïnvesteerde bedrag eerst terug ontvangen en dat over alle extra returns 25% wordt afgedragen aan Keadyn).

Wie betaalt bepaalt. Hoe gaat u als investeerder om met de ondernemer?

Wat wij beogen is dat mede door de investering een ondernemer zijn groeidoelstelling kan behalen en dat in een zo kort mogelijke termijn. Dat is in feite al moeilijk genoeg. Op het moment dat een ondernemer zijn investering ophaalt heeft hij heel wat tijd geïnvesteerd in de financiering van zijn startup, waardoor hij minder tijd over heeft voor het ‘ondernemen’ an sich. Het gevolg hiervan is dat de ondernemer vaak na de investering juist niet direct versnelt, maar vaak een dip vertoont. Ons doel is om die dip zo kort mogelijk te laten zijn. Met zijn financiering krijgt de startup ook media aandacht. Echter de nieuwe start laat niet direct een stijgende lijn zien. Voor ons is het belangrijk de ondernemer in die fase te helpen met een plan van aanpak dat we vooraf hebben opgesteld met de ondernemer. Dit plan van aanpak is van tijdelijke aard en gericht op de eerste drie maanden. Dit bestaat uit het ontsluiten van netwerken, het beantwoorden van specifieke vragen en of structureren van het bedrijf. Na die drie maanden gebruiken we een reportage tool waarmee alle betrokken partijen goed geïnformeerd worden. Daarnaast hebben we maandelijks een gesprek op hoofdlijnen, gericht op coaching en niet op het sturen van de ondernemer.

Je bent zelf als ondernemer begonnen. Hoe gaat zo´n transformatie van ondernemer naar investeerder in zijn werk?

Ook als ondernemer heb ik al vroeg ervaring opgedaan door een kleine investering te doen in een onderneming en daarin mee te helpen. Dat is faliekant fout gegaan, doordat ik als investeerder op de ondernemers stoel ging zitten. De rol van investeerder is toch duidelijk anders. Als investeerder heb ik beperkte middelen en moet ik vooral afstand houden; dus niet zelf gaan ondernemen of sturen. Voor mij is dat soms persoonlijk bizar; ik ben ondernemer maar ook weer niet. Je zit wel samen maar je zit niet met alles op één lijn. Toch zijn mijn ervaringen als ondernemer in deze nieuwe rol essentieel. Mijn persoonlijk drive is vooral gericht om in het proces op een transparante wijze waarde toe te voegen. Soms in de rol van breekijzer dan weer in de rol van sparringpartner op een groot podium. Kortom, dit werk ligt mij goed.

Je was initiatiefnemer van Angel Island en hebt daarbij partijen als EZ & StartupDelta betrokken. Wat was jullie gezamenlijk doel?

Onze gezamenlijke doelstelling was om investeerders en startups op een ontspannen manier samen te brengen op een unieke locatie: dat is een eiland bij Amsterdam geworden. Pampus eiland, voor deze gelegenheid omgedoopt tot Angel Island. Op 28 september jl. vertrok een geselecteerde groep van 200 startups en 200 beginnende Angel investeerders met een vloot van zeilschepen richting Angel Island. Voor startups staat centraal hoe vind ik de juiste investeerder? Maar Angel investeerders, feitelijk succesvolle oud ondernermes, die graag willen investeren in jonge bedrijven en startups hebben dezelfde vraag! De ambitie van Angel Island was om startup founders met zoveel mogelijk Angel investeerders te verbinden

Plusbusiness
2 november 2016   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar