Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Design Thinking

Creatieve wijze voor het realiseren van radicale verbeteringen en innovatie door Learning by doing
Ruud van Velthoven

De waarde van Design Thinking zit in de aanpak van het creëren van nieuwe innovatieve kansen. Design Thinking is een manier van denken die helpt om problemen anders en op een nieuwe manier te bekijken en hierdoor op onverwachte oplossingen te komen. Kenmerkend hierbij is de mensgerichte benadering en het “out-of-the-box” denken. Om op onverwachte oplossingen te komen, is een hoge mate van flexibiliteit nodig, waarbij vooruitkijken, terugblikken, en open mind centraal staan om stapsgewijs tot nieuwe inzichten te komen. Het is een interessante benadering om de business van klanten in beweging te brengen! Een kritische houding is belangrijk om bestaande denkpatronen te doorbreken en heeft hierdoor grote meerwaarde bij het bedenken van nieuwe conceptenUitdagingen

. Wendbare structuren creëren
. Verwachtingen van klanten inlossen
. Omgaan met veranderingen en stoorfactoren
. Inspelen op kansen
. Weerstand tegen veranderingen wegnemenEmotie
. Beelden
. Kleuren
. Context
. Verbanden
. Verbeelding
. Willekeurig
. Lateraal denken


Ratio
. Structuur
. Logica
. Tekst
. Woorden
. Analyse
. Liniair
. Kritisch denkenPrincipes van Design Thinking

. Mensgericht en empatisch
. Integrale benadering
. Interdisciplinair samenwerken
. Bouwen om te leren
. Afwisseling van divergentie en convergentie

Kenmerken van Design Thinking

. Optimisme / oplossingsgerichtheid
. Experimenteren
. Co-creatie
. Visuele uitwerking
. Doelmatig
. Inventief

In company training Design Thinking

. Met de Design Thinking methodiek stuurt u naar vernieuwende
   oplossingen
. Mogelijkheden verkennen naar nieuwe producten en of diensten
. Ruimte creëren van innovatie binnen jouw organisatie
. Werknemers worden meedenkers


Voor meer informatie hoe u Design Thinking concreet kan inzetten binnen uw organisatie belt u met Ruud van Velthoven 06-542 871 51 of u stuurt een e-mail naar:

Lees ook:
7 redenen om niet te innoveren
Design Thinking versus Lean Startup Methode
Wie zit er op mijn innovatie te wachten?


   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar