Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Duurzaam Dossier


Innovatiebeleid in tijden van maatschappelijke uitdagingen

Koen Frenken en Marko Hekkert

Hoe kunnen we het beste nadenken over innovatie nu er grote maatschappelijke transities nodig zijn. Volgens Koen Frenken en Marco Hekkert is het bestaande stramien van denken, waarin marktfalen en systeemfalen een centrale rol spelen, niet meer voldoende om tot het juiste innovatiebeleid te komen.  Lees verder


De energietransitie komt alleen tot stand met durf en verbeeldingskracht

Marko Hekkert

Als Nederland duurzaam met energie om wil gaan dan moet het roer radicaal om. Met het huidige beleid en intenties gaat het niet lukken. Aldus de duurzame technologie-expert Marko Hekkert die uitlegt welke veranderingen nodig zijn om van de topsector Energie een succes te maken.  Lees verder


Een les uit Davos

Bedrijfsleven zet zich in voor verantwoord leiderschap

In Davos werden dit jaar grote woorden gesproken over verantwoordelijk leiderschap. Philips CEO Frans van Houten moedigde bedrijfsleiders en investeerders aan de Compact for Responsible Business Leadership te ondertekenen. Volgens Harry Hummels moet er nog veel gebeuren.  Lees verder


Detroit stervende, Wolfsburg niet

Flexibele arbeid maakt meer kapot dan je lief is

Meer vaste contracten betekent meer innovatie, stellen Alfred Kleinknecht en Paul de Beer. Na een proefperiode is het in het bedrijfsbelang goed functionerende mensen een vast contract te geven. Dat verhoogt loyaliteit en het ontwikkelen en delen van informatie.  Lees verder


Het einde van de globalisering

Jan Luiten van Zanden

Globalisering, de snelle groei van handel, kapitaalverkeer en informatiestromen, is in principe een belangrijke motor van economische dynamiek. Door specialisatie en schaalvoordelen kan er per saldo veel meer geproduceerd en geconsumeerd worden dan in een situatie waarin elk land alleen voor zichzelf zorgt. Het tijdperk Trump zou wel eens het einde van de lange fase van globalisering kunnen inluiden.  Lees verder


Het geheim van Alibaba

Frank den Butter en Xiaoyi Wu

Dankzij Alibaba, opgericht in 1999, is er in China meer internethandel dan in welk ander land ter wereld (Jie, 2015). De beursgang van Alibaba op 19 september 2014 was met $ 21,8 miljard de hoogste ooit op Wall Street. Hoe is Alibaba zo succesvol is geworden?  Lees verder


Circulaire economie vraagt om meer dan een ambitieus overheidsprogramma

Tara Janssen en Hans Stegeman

De Nederlandse overheid heeft de intentie uitgesproken in een recent uitgebracht rapport om Nederland circulair te maken. Een mooie ambitie. Maar er is meer nodig dan overheidsbeleid om te komen tot een volledig circulaire economie in 2050.  Lees verder


Duurzaamheidsdoelen raken door spraakverwarring uit beeld

Harry Hummels

Harry Hummels ziet een wildgroei aan goedbedoelde initiatieven ontstaan. Ook worden telkens nieuwe termen geïntroduceerd waardoor een Babylonische spraakverwarring dreigt te ontstaan. Tijd voor afstemming, samenwerking en eenduidige termen.  Lees verder


Hoe kan het kennisabsorptievermogen in Nederland worden versterkt?

AWTI

Het aanbod van kennis neemt fors toe. Het absorberen van die kennis leidt tot nieuwe inzichten in de wetenschap en innovaties. Essentieel is hierbij het vermogen om deze kennis te absorberen.  Lees verder


Economieonderwijs kan nog zoveel meer zijn

Joris Tieleman en Sam de Muijnck

De sterke focus die het huidige curriculum legt op slechts één benadering van de interacties tussen consumenten, producenten en overheden. Dit gaat ten koste van de aandacht voor andere dimensies van het economische systeem.  Lees verder


Belast de winst waar die gemaakt wordt!

Leon Bettendorf, Arjan Lejour en Maarten van ’t Riet

De belastingontwijking door grote multinationals is uitgebreid in het nieuws. De aanpak ervan wordt gevoerd onder wervende slogans als “belast de winst waar die gemaakt wordt”. Dat lijkt voor de hand te liggen.  Lees verder


Geluksonderzoek goed voor economie

Bruno Frey

Het geluksonderzoek heeft de economische discipline een socialer gezicht gegeven, stelt Bruno Frey. Het geluksonderzoek heft de afgelopen jaren boeiende en belangrijke resultaten bereikt.  Lees verder


Leiderschap doet er toe

Janka Stoker en Harry Garretsen, Rijksuniversiteit Groningen

Volgens Janka Stoker en Harry Garretsen speelt geluk zeker een rol, maar de empirie over leiderschap laat ondubbelzinnig zien dat CEOs die zich het beste weten te voegen naar de omstandigheden waarin een bedrijf verkeerd of zelfs deze omstandigheden naar hun hand weten te zetten.  Lees verder


Met een hogere BTW op ongezonde producten is Nederland niet beter af

Kees van Ommeren en John Pertijs

Een hogere BTW op producten met veel vet, suiker of zout heeft beperkte invloed op consumptiegedrag, maar brengt wel extra bestuurlijke en administratieve kosten met zich mee.  Lees verder


Hoe 'winner takes all' werkt

Bart Nooteboom

Achter het fenomeen ‘winner takes all’ gaan een viertal mechanismen schuil. Bart Nooteboom werkt ze uit – en laat zien dat dezelfde mechanismen er in kunnen resulteren dat de winnaar uiteindelijk alles weer verliest.  Lees verder


SER over maatschappelijk ondernemen

Harry Hummels

Volgens bedrijfsethicus Hummels had de SER zich kritischer over het onderwerp kunnen uitlaten als men een bredere blik op maatschappelijk ondernemen had getoond.  Lees verder


Deeleconomie

Koen Frenken, Toon Meelen, Martijn Arets en Pieter van de Glind

In de deeleconomie laten consumenten elkaar gebruik maken van hun onderbenutte consumptiegoederen, zoals auto's, huizen en gereedschap. De voordelen van deelplatforms zoals Airbnb zijn te groot om het verbieden ervan te rechtvaardigen.  Lees verder


Slimme dienstverlening is cruciaal voor de maakindustrie

Frank den Butter, Vrije Universiteit Amsterdam

Productiviteitsgroei zit vooral in organisatorische innovaties en handelsinnovaties en minder in de productiesfeer. Het maakindustriebeleid is daarom niet meer van deze tijd.  Lees verder


Ondernemen is innoveren, in Den Haag

Wilfred Dolfsma, Rijksuniversiteit Groningen en
Gerben van der Velde, Hogeschool Windesheim

Beleidsmakers verwachten veel van startende ondernemers: zij zouden innovatie, economische groei en werkgelegenheid brengen. Het Ministerie van Economische Zaken heeft tal van beleidsinstrumenten ontwikkeld om startende ondernemers te faciliteren.  Lees verder


Is Europa nog wel dynamisch genoeg?

Karl Aiginger, directeur van het WIFO

Het Europese begrotingspact moet worden opengebroken om vlot meer ruimte te bieden voor specifieke overheidsinvesteringen, onder meer in onderzoek, energiebesparing en starterscentra. Dit is een beter alternatief dan het huidige investeringsplan van de Europese Commissie.  Lees verder


Europa moet zijn hoop niet op de ECB vestigen

Sylvester Eijffinger, Universiteit van Tilburg en Dick van Wensveen Erasmus Universiteit Rotterdam

De financiële markten verwachten alle heil van de Europese Centrale Bank (ECB) om de Europese economie uit het slop te trekken. Ten onrechte, aldus Eijffinger en Van Wensveen. Europa heeft vooral een Frans-Duits akkoord nodig over een omvangrijk pakket groeibevorderende maatregelen.
 Lees verder


Ranglijstverdwazing in: De duurzame top 100

Johan Graafland, Universiteit van Tilburg, Tilburg Sustainability Center

Nederlanders houden van ranglijstjes. De criteria tot identificatie van duurzame leiders in Nederland zijn onhelder en de wijze van beoordelen niet transparant.  Lees verder


Substantieel lagere groei vraagt om ander beleid

Hans Stegeman, Rabobank Nederland

De hoge groeicijfers van voor 2008 lijken er de komende jaren niet in te zitten, stelt Rabo-econoom Hans Stegeman. Inhaalgroei is niet te verwachten en de schuldafbouw en de vergrijzing remmen de groei.  Lees verder


Mijlpaal voor Nederland met 1 gigawatt zonnestroom

De consument is de energieproducent van de toekomst

Terwijl wetenschappers druk doende zijn met het verbeteren van de prestaties van zonnecellen en -panelen, kan de consument pas het échte verschil maken. Volgens Marie Donnelly, directeur duurzame energie binnen het directoraat generaal energie van de Europese Commissie, moet de burger de stroomproducent van de toekomst worden.  Lees verder


Waarom daalt de Nederlandse investeringsquote?

Raoul Leering en Marco Ligthart

Investeringen zijn van groot belang voor de economische groei. In Nederland zijn de investeringen ingezakt en blijven achter bij vergelijkbare Europese landen.  Lees verder


Kosten afvalverwerking in Nederland relatief hoog

Elbert Dijkgraaf, Erasmus Universiteit, Lid Tweede Kamer
Raymond Gradus, Directeur Wetenschappelijk Instituut CDA en VU Amsterdam

Afval recyclen is goed, maar nog meer afval recyclen niet. De milieuwinst daarvan staat in geen verhouding tot de extra kosten, stellen Elbert Dijkgraaf en Raymond Gradus.
 Lees verder


Hoog tijd voor innovatief denken in economische politiek

Arjo Klamer, Erasmus Universiteit

Standaardeconomen komen met standaardoplossingen, terwijl men juist buiten de gebaande paden moet treden. Er is is innovatief denken nodig om de economie, inclusief de Europese economie, op een nieuwe leest te schoeien.  Lees verder


Zonder financiële instellingen geen optimale innovatie

Patricia van Hemert, Enno Masurel en Peter Nijkamp

In de innovatieliteratuur hebben banken en andere financiële instellingen doorgaans geen prominente rol in het bevorderen van innovaties. Met alle gevolgen van dien voor de beleidsinitiatieven op dit gebied, inclusief het topsectorenbeleid.  Lees verder


Ban de bias uit de boardroom

Mijntje Lückerath-Rovers, Tilburg Univeristy

Commissarissen worden vaak beschuldigd dat ze bij fiasco´s hebben zitten slapen. Mijntje Lückerath-Rovers neemt de stelling in dat het niet zozeer laksheid is die tot verkeerde besluiten leidt maar vooral de vooringenomenheid of vooroordelen bij commissarissen.  Lees verder


Eenzijdige focus op economische groei niet goed voor de stad

Bastiaan Zoeteman en Hans Mommaas, Tilburg University

Een sterkere integratie van doelen van economische ontwikkeling met sociale en milieu-uitdagingen is een eerste stap op weg naar een duurzame gemeente.
 Lees verder


Gaan voor Groene Groei: een bijzonder Europees initiatief

Paul van Seters, Tilburg University

“Gaan voor Groene Groei”—zo luidt de swingende titel van een opmerkelijk rapport uitgebracht door “The Green Growth Group”
 Lees verder


Is reclame de nieuwe ideologie?

Henk van Tuinen, Tilburg University

Reclamemakers zijn de nieuwe morele gezagsdragers, stelt Henk van Tuinen. Waar voorheen nieuws- en informatievoorziening vaak een ideologische achtergrond had, is dat nu vervangen door commerciële boodschappen.
 Lees verder


Consument wantrouwt duurzaamheidsclaims

Meer twijfel over duurzame communicatie

Terwijl steeds meer bedrijven zich profileren als duurzaam merk, groeit bij consumenten het wantrouwen tegen dat soort claims.
 Lees verder


Nederland loopt niet meer voorop in een transitie richting een duurzame economie

PBL Raport: Vergroenen en verdienen

Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal er fors ingezet moeten worden op vergroening. Concurrerende landen om ons heen zijn hier al verder in en richten hun innovatie daar meer op door ambitieuze, langjarige doelstellingen en forse investeringen in kennis.
 Lees verder


Social intelligence sleutel tot duurzaamheidsdoorbraak in Nederland

Motivaction presenteert onderzoek naar rol duurzaamheidsprofessionals

Een duurzaamheidsdoorbraak in Nederland blijft achter. Martijn Lampert, research director Motivaction, stelt dat de duurzaamheidsvoorhoede een kanteling kan realiseren als ze zich sterker verbindt met change makers in de samenleving en beslissers in het bedrijfsleven. De change makers uit het onderzoek hebben uitgebreide netwerken, speuren naar nieuwe oplossingen en enthousiasmeren anderen.  Lees verder


Duurzame energie naar 16 procent

Bert Tieben is hoofd van het cluster Mededinging en Regulering van SEO Economisch Onderzoek

Het kabinet heeft groot gelijk om in te zetten op 16 procent duurzame energie in 2020. Dit stelt Bert Tieben op basis van een onderzoek naar de kosten en baten van dit beleid. Het argument van het bedrijfsleven dat duurzame energie nu nog te kostbaar is snijdt geen hout.  Lees verder


Gedragscodes "revisited"

Mijntje Lückerath-Rovers, Tilburg Univeristy

Het gedrag en de maatschappelijke verantwoording van bestuurders en toezichthouders behoeft permanente aandacht!
 Lees verder


Schaliegasrevolutie met een bijsmaakje!

Bastiaan Zoeteman,Tilburg University en Pier Vellinga, Wageningen Universiteit

Alleen zeer stringente, op CO2-gerichte maatregelen zullen de opwarming van de aarde beneden de twee graden kunnen houden.  Lees verder


   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar