Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Innovatie Modellen


Stacey Martix

HildeGonde Mostert

In dit model wordt complexiteit uitgedrukt in een combinatie van twee variabelen: de mate van diversiteit (verschil in opvatting/mening) en de mate van onzekerheid. Hoe groter één of beide variabelen zijn hoe groter de complexiteit van de situatie.  Lees verder


Het Ansoff model

Igor Ansoff

Het Ansoff-model, ook bekend als Ansoff product-matrix of groeimodel van Ansoff, is een goed hulpmiddel in de strategische marketing voor het formuleren van groeistrategieën.  Lees verder


Concurrentiestrategieën van Porter

Michael Porter

Een bedrijf kan een groot aantal technieken gebruiken bij de analyse van een bedrijfstak en deze vertalen in een effectieve concurrentiestrategie.
 Lees verder


The Lean Startup methode

Eric Ries

The Lean Startup is een methode om nieuwe innovaties of diensten efficiënt en snel succesvol te maken. De Lean Startup-methode is zeker niet alleen bedoeld voor startups, maar juist ook voor gevestigde bedrijven die willen (of moeten) innoveren.  Lees verder


Design Thinking

Ruud van Velthoven

De waarde van Design Thinking zit in de aanpak van het creëren van nieuwe innovatieve kansen. Het is een manier van denken om problemen anders op een nieuwe manier te bekijken en hierdoor tot oplossingen te komen.
 Lees verder


Het model van Knoster

Tim Knoster

In zijn model noemt Knoster de ingrediënten strategie, consensus, vaardigheden, prikkels, middelen en plan van aanpak voor succesvolle verandering. Bij een goede mix ontstaat duidelijkheid, commitment, vertrouwen en koersvastheid.  Lees verder


Kondratieff-golven

Nikolai Kondratieff

De Kondratieff-golven zijn weer actueel, omdat het huidige draagvlak van de welvaart wankelt. In de jaren 1980 en 1990 zaten we in de herfstperiode. Sinds 2000 is er echter economisch zwaar weer die tot 2015 zal aanhouden.
 Lees verder


Innovatieradar

Mohanbir Sawhney, Robert C. Wolcott en Inigo Arroniz

Bij Innovatie denken veel bedrijven alleen aan productinnovatie. Het innovatieradar laat zien dat bedrijven op twaalf manieren kunnen vernieuwen. Vernieuwing is de essentie van het succes van een succesvolle onderneming.  Lees verder


Strategische innovatie

Van Someren

De kernopgave van het management is niet verbeteren maar vernieuwen en zo een nieuwe groeicyclus creëren. Nieuwe uitdagingen zoals duurzaamheid vereisen dat de overheid condities voor innovatie op macro- en mesoniveau steunt.  Lees verder


De opkomst van een nieuwe technologische revolutie

William E Halai

Deze infographic geeft een macroprognose van de economie als geheel in de komende tien tot twintig jaar. De infographic doet vermoeden dat de recessie nog wel enkele jaren kan aanhouden.  Lees verder


Zes denkhoeden

Edward de Bono

De denkhoeden van Bono zijn een effectieve techniek om problemen vanuit meerdere perspectieven te benaderen.
 Lees verder


Het Belbin model

Meredith Belbin

Het Belbin model, heeft als hoofdfunctie het inzicht krijgen in de verschillende rollen die in een team nodig zijn om tot goed eindresultaat van een project te komen. Dit model kan worden toegepast in verschillende (innovatie) projecten.
 Lees verder


Het Nonaka model

Ontwikkeld door Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi

De meeste besluitvorming blijkt gebaseerd op deze tacit knowledge. Dat geldt op individueel niveau, op het niveau van teams en organisaties. Elke organisatie heeft een, grotendeels impliciete, cultuur van idealen en waarden.
 Lees verder


Clusterradar

Ontwikkeld door Syntens in samenwerking met de TU Eindhoven

Steeds meer ondernemingen werken samen in een groep of cluster van bedrijven om te innoveren. Veel van deze clusters zijn niet succesvol. Door de samenwerking regelmatig door te lichten, is het mogelijk om vroegtijdig problemen in de samenwerking te signaleren en daar actie op te ondernemen.
 Lees verder


   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar