Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Gebrek aan urgentie bij bedrijven met betrekking tot kritieke materialen

David Peck


Hoewel de wereld wordt geconfronteerd met problemen met de voorraad van kritieke materialen, vertaalt zich dat niet in aanpassing van productontwerp. Terwijl de geschiedenis leert dat productontwerp een grote rol kan spelen bij het oplossen van dergelijke problemen, aldus de Delftse onderzoeker David Peck.

Strategisch

Kritieke materialen zijn elementen (metalen/lanthaniden) waarbij er risico is op prijsvolatiliteit en beperkte levering. Kritieke materialen zijn van strategisch belang voor de economie, het bedrijfsleven, voor innovatie en producten, en ze zijn essentieel voor het in stand houden en het verbeteren van onze kwaliteit van leven. Een voorbeeld is het gebruik van kleine hoeveelheden dysprosium in een permanente neodymium-ijzer-boormagneet, waardoor de magneet in een elektromotor goed werkt bij hogere bedrijfstemperaturen. Toepasbaar in uiteenlopende producten, van smartphones tot elektrische auto's.

Tweede Wereldoorlog

“De wereld kan geconfronteerd worden met problemen met de voorraad van kritieke materialen, maar deze mogelijke problemen vertalen zich niet in activiteiten bij het productontwerp, ondanks het feit dat de geschiedenis leert dat het productontwerp een rol kan spelen bij het oplossen van problemen met kritieke materialen”, aldus onderzoeker David Peck. Hij heeft vijf casestudy’s over materiaalschaarste en productontwerp tijdens de Tweede Wereldoorlog onderzocht. De Britse regering zag streng toe op het aanbod van producten met een systeem van licenties, vergunningen en distributie, leverde producten aan mensen in nood en moedigde de samenleving aan om minder te verbruiken, en zo mogelijk niets. “Sindsdien is de hoeveelheid materialen die in productontwerpen wordt gebruikt snel gegroeid, leveringsketens zijn complexer en ondoorzichtiger geworden, en productontwerpers hebben geen goed begrip van de materialen in veel hightechproducten. Tegelijkertijd stellen regeringen, in het bijzonder in de EU en de VS, dat productontwerp een grote rol zal spelen bij het oplossen van de problemen met kritieke materialen.”

Interviews

Peck heeft diepte-interviews gehouden bij 29 bedrijven die actief zijn in Nederland. De uitkomsten van het onderzoek brengen aanzienlijke lacunes aan het licht in het bewustzijn en de kennis over kritieke materialen. De rol van kritieke materialen wordt als zeer belangrijk beschouwd voor het productontwerp en de productprestaties, maar het onderwerp wordt gewoonlijk afgehandeld door de inkoopmedewerkers. De meeste bedrijven (meer dan 60%) passen hun risicomanagementprocedures wel toe op kritieke materialen, maar zonder dat duidelijk is welke materialen het grootste risico opleveren of in welke producten de kritieke materialen eigenlijk gebruikt worden. Driekwart van de bedrijven verwacht dat de leveranciers de risico's voor hen beheersen. Wat betreft zakelijke kansen in verband met kritieke materialen ziet meer dan een derde van de bedrijven mogelijkheden, maar de meerderheid beschouwt kritieke materialen als een bedreiging en slechts twee bedrijven zien verbanden met de productontwerpstrategie.

Gebrek aan urgentie

“De belangrijkste observatie is dat, toen materiaalschaarste in de Tweede Wereldoorlog een probleem was, het productontwerp, dat werd gecoördineerd door de nationale overheid, al snel een grote rol speelde bij het ontwikkelen van oplossingen”, aldus Peck. “Er is een parallel te trekken tussen de historische productontwerpstrategieën bij materiaalschaarste en de voorgestelde 21ste-eeuwse productontwerpstrategieën voor kritieke materialen. Deze strategieën worden nu voorgesteld door technische productontwerpers en overheden, met name de Europese Unie (in het kader van haar voorstellen voor een circulaire economie), maar de uitkomsten van het bedrijfsonderzoek laten zien dat het in het bedrijfsleven ontbreekt aan een gevoel van urgentie en aan activiteit. De schaal van de transitie naar een circulaire economie is enorm, maar dat geldt ook voor de kosten en risico's van de problemen met kritieke materialen.”

Respons van de TU Delft

Hoewel er momenteel standaard geen aandacht wordt besteed aan dit onderwerp in colleges over productontwerp, wordt er op andere manieren wel aan bewustwording gewerkt. Zo is het onderwerp bijvoorbeeld opgenomen in de Massive Open On-line Course (MOOC) getiteld ‘Circular Economy, an introduction’ op het edX-platform, ontwikkeld door het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability. Daarnaast is er onderwijs ontwikkeld over kritieke materialen en productontwerp binnen een scala aan activiteiten in het kader van het door de EU gefinancierde programma EIT Raw Materials. Gebruikte methodes zijn online vervolgcursussen, serious games, bedrijfstrainingen en bewustmaking van de bredere samenleving, inclusief beleidsmakers. Peck merkt op dat “de recente politieke gebeurtenissen in Europa en de rest van de wereld zichtbaar hebben gemaakt hoe snel er bij internationale handel sprake kan zijn van onzekerheid. Een Europese transitie naar ‘Circular Cities’ zou een stap vooruit zijn. Samen met onze partners aan de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit zijn we op zoek naar oplossingen.”

Kritieke materialen in de Europese Unie (Bron: EC 2010w)

18-11-2016

   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar