Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Leestafel


BEGIN met duurzaamheid

Ilona Buddingh’-Maas

Hoe je in vijf stappen je eigen visie vormt en samen met anderen een nieuwe realiteit creëert.
Het persoonlijk motiverend maken van duurzaamheid ziet Buddingh’-Maas als een belangrijke succesfactor. ‘De dagelijkse realiteit van vele e-mails en druk op het halen van deadlines en kwartaalcijfers, maakt dat veel professionals hier weinig ruimte voor hebben, waardoor ervaringen als ‘niet voor mij’ ontstaan, en directe acties uitblijven.’
Veel mensen voelen zich bovendien ontmoedigd doordat de problematiek zo groot en complex lijkt, zegt Buddingh’-Maas: ‘Dit leidt soms tot desinteresse of onverschilligheid, en dat is zonde. Ik probeer mensen met een begrijpelijk proces houvast te geven om een weg in duurzaamheid te vinden die positief en motiverend is. En zo niet één project meegaat, maar een leven lang’.

'Dit boek laat op krachtige wijze zien dat duurzame ontwikkeling begint bij wat iedereen vanuit zijn of haar rol kan bijdragen. Deze intentie is gecombineerd met het verkrijgen van inzicht in het geheel, wat ik als belangrijk zie om impact te creëren. Ik heb er alle vertrouwen in dat met dit boek in de hand velen waardevolle stappen zetten om de wereld een stukje duurzamer te maken.' - André Nijhof, Professor Sustainable Business en Stewardship, Nyenrode Business Universiteit

Paperback, 394 blz.
Uitgeverij Dialoog | 1e druk 2017
EAN: 9789461262189

28-06-2017


De wendbare organisatie

Leo Kerklaan

Agility based strategy in de praktijk.
Hoe overleven in de huidige turbulentie en zelfs sterker uit de crisis komen? Leo Kerklaan laat zien dat organisaties niet zonder een agility based strategy kunnen. Een waardevol boek, dat theoretische concepten combineert met een zeer doordachte, praktische regie om strategie te ontwikkelen en ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

·Tools voor het omgaan met onzekerheid en complexiteit
  in de strategie-ontwerpfase.
·Manoeuvres voor optimale afstemming van de bedrijfsmiddelen op
  de doelen tijdens de strategie-implementatie.
·Een ‘coöperatief systeem’ voor de strategierealisatie door teams
  van gemotiveerde medewerkers.
·Relevante KPI’s om een sterke feedbackloop in te richten.

"Een mooi en noodzakelijk boek in deze voor veel organisaties turbulente tijden. Niet alleen vergezichten over wat er allemaal aankomt, maar ook heel praktische handvatten om morgen al uw voordeel mee te doen."
Menno Lanting, bestsellerauteur van managementboeken en veelgevraagd spreker

Paperback, 200 blz.
Uitgeverij Vakmedianet | 1e druk, 2016
EAN: 9789462760905

17-05-2017


De Succesillusie

Richard Engelfriet

Natuurlijk wilt u succesvol zijn. Om u daarbij te helpen geven trainers, goeroes en managementboeken veel adviezen: oefen met een elevator pitch, maak uw doelen SMART en blijf heel authentiek uzelf. Maar…waar is het bewijs voor al die succesformules?
Er is helemaal geen bewijs dat het zinvol is om uw doelen SMART te maken. Simon Sinek heeft zijn golden circles (‘always start with why’) uit zijn duim gezogen. Disruptive innovation is pure stemmingmakerij. Onderzoek waaruit blijkt dat een Unique Selling Proposition een voorspeller is van succes bestaat helemaal niet en wie geld wil uitgeven aan persoonlijkheidstests kan net zo goed naar Madame Zaza op de kermis gaan. En voor alle fans van omdenken: de grootste ‘ja-maar-vrije-zone’ ligt in Noord-Korea.


Laat u niets wijsmaken. Succes is geen keuze. Het geheim achter succes…is nog altijd geheim. Het enige wat zeker is, is de illusie dat succes maakbaar is.

Gebonden, 200 blz.
Uitgeverij Haystack | 1e druk, 2017
ISBN: 9789461262080

04-02-2017


Strategie = Executie

Jacques Pijl

Sneller verbeteren, vernieuwen en innoveren
in een nieuwe tijd


Strategie = Executie. Sneller verbeteren, vernieuwen én innoveren in een nieuwe tijd
Organisaties staan midden in het nieuwe normaal, waarin volatiliteit troef is. Organisaties verstoren zelf of worden verstoord. Continuïteit is geen vanzelfsprekendheid meer. In deze tijd geldt maar één wet: STRATEGIE = EXECUTIE.
‘Strategie = Executie’ is het laatste competitieve voordeel.

Een strategie is net zo briljant als haar executie. Strategie-executie moet zowel exploitatie van het bestaande businessmodel als innovatie mogelijk maken. Het is een evenwichtskunst waarin harde kaders even belangrijk zijn als zacht verandermanagement. En het is net zo relevant voor professionals van gevestigde organisaties als voor ondernemers bij snelgroeiende startups.

‘Een schat aan goed gefundeerde inzichten en adviezen‘. Ben Tiggelaar

'Het is niet alleen meer de uitdaging de beste strategie te hebben, maar deze juist ook snel en krachtig uit te voeren. Een echte must-read voor besturend Nederland'. Feike Sijbesma


Gebonden, 363 blz.
Uitgeverij Vakmedianet | 1e druk, 2016
EAN: 9789462761452

15-01-2017


Goud

potentieelontwikkeling voor mensen en de organisaties waar zij werken

Anje-Marijcke van Boxtel
‘De tijd nemen voor wat je drijft is essentieel. Het is een verademing om gepassioneerd te mogen zijn in dat wat je prikkelt. Welke talenten sturen je ambitie? Goud bevat veel heldere en direct toepasbare ideeën vanuit de kompasvisie. Een must-read voor elke professionele coach‘
'Ga voor Goud'. Onder dit motto gaat dit populair geschreven en gemakkelijk toegankelijke boek in op de vraag hoe je ambities kunt omzetten in acties en hoe je – vanuit eigen waarden en normen – aan jouw eigen toekomst kunt werken. Het boek onderzoekt hoe je je talenten in beeld brengt, wat de belemmeringen voor succesvol gedrag zijn en wat de context (bijvoorbeeld werkstressoren) daarin betekenen. Het fraai vorm gegeven boek is in zekere zin een selfhelp-boek voor 'goudzoekers' omdat een zogeheten 'Kompasvisie' wordt geschetst. Het bevat veel nuttige informatie, maar op onderdelen worden ook wel 'open deuren' gepresenteerd. Niettemin kan het boek zeker zinvol zijn voor iedereen die voornemens is om zijn of haar prestaties te verbeteren en meer plezier in het werk te hebben. Ook voor coaches bevat het boek veel nuttige praktijktips. De auteurs zijn werkzaam op het gebied van coaching.

Hardcover, 250 blz.
Uitgeverij Thema | 1e druk, 2015
ISBN: 9789058719805

10-01-2017

Strategische Marketing: Handboek voor vernieuwend denken


Gerbrand Rustenburg
‘Strategische Marketing’ behandelt in 7 hoofdstukken met elk 7 paragrafen op een praktische wijze strategische marketingonderwerpen, waardoor de lezer in staat wordt gesteld direct bij te dragen aan een efficiënt en effectief marketingbeleid en –organisatie. In elke paragraaf zijn vragen gesteld, waarover de lezer kritisch nadenken.
Het succes van de onderneming De mensen in een organisatie maken het verschil; zij leggen het fundament voor competenties, bekwaamheden en uiteindelijk voor houdbare concurrentievoordelen. De leiding van de onderneming creëert een inspirerende visie en brengt deze helder over het voetlicht. Continu vernieuwend en creatief denken Het is de taak van de leiders in een onderneming om het potentieel aan vernieuwend en creatief denken bij medewerkers te ontginnen en verder te ontwikkelen. De customer journey is het startpunt. Kansen liggen voor het oprapen in de externe omgeving Uitbuiten van kansen is een uitdaging. Bedreigingen moeten we omzeilen en/of afweren door middel van een sterke en klantgerichte organisatie. Structureel analyseren van markt en eigen positie De externe omgeving, zoals klanten en concurrenten kennen we even goed als onze eigen broekzak. De ondernemer denkt in kansen en bedreigingen en zoekt oorzaak- en gevolgrelaties. Hij weet ook dat de impact van bedreigingen groter wordt naarmate de onderneming zwakker is. Van problemen tot oplossingen. Om organisatie-ambities waar te maken is relevante informatie nodig, zowel van offline en/of online bronnen als van binnen en buiten de organisatie. Planning & implementatie; de klus afmaken De uitwerking van strategische onderwerpen, zoals klantretentie, accountmanagement, beursmanagement en internationalisatie bepalen het succes in hoge mate en moet dus zorgvuldig worden gedaan. Voor de uitwerking van strategische onderwerpen is een uitgekiende balans van offline en online activiteiten nodig.

Paperback, 206 blz.
Uitgeverij Acco | 1e druk, 2015
ISBN: 9789033495397

14-11-2016

De designfactor


Lucas Verwey
Waarom wordt het ene product een hit en het andere een flop? Het antwoord is design. Alleen als het mooi en makkelijk is staan klanten in de rij. Aantrekkelijk design is de beslissende factor voor succes geworden.
In ‘De designfactor’ laat Lucas Verwey zien hoe de wereld om ons heen is ontworpen. Aan de hand van bekende en onbekende ontwerpen legt hij uit wat dat eigenlijk is, design. Wat levert het op? Is het altijd goedbedoeld of worden we gemanipuleerd? En hoe kun je zelf mensen verleiden met aantrekkelijke producten en diensten?

Paperback, 221 blz.
Uitgeverij Haystack | 1e druk, 2016
EAN: 9789461261915

21-10-2016

Handboek betekenisvol ondernemen


Kees Klomp, Stefan Wobben, Jesse Kleijer
Maatschappelijke toegevoegde waarde is de belangrijkste pilaar onder florerende bedrijven. Duurzaamheid en MVO zijn daarvan slechts het begin. We hebben het hier over wérkelijke, aantoonbare waarde – voor het leven van klanten, medewerkers en andere betrokkenen; kortom voor de maatschappij in brede zin. Welkom in de Betekeniseconomie!
Kees Klomp, Stefan Wobben en Jesse Kleijer schreven een handleiding om te ondernemen in de betekeniseconomie. De methode bestaat uit 5 fasen die samen een concrete actielijst vormen voor het bouwen van een betekenisvolle bedrijfsvoering.
Hun aanpak begint bij de beweegredenen van de ondernemer als mens, en voert via de binnenkant van het bedrijf, het merk en de marketingactiviteiten naar een positieve impact op de maatschappij, wat op zijn beurt weer lucratief is voor de onderneming.

Paperback, 240 blz.
Business Contact | 1e druk, 2016
EAN: 9789047009177

21-10-2016

Nooit af


Martijn Aslander en Erwin Witteveen
'Nooit Af' gaat over wat er gebeurt nu iedereen vrij kan publiceren, dupliceren en produceren en wat de impact is op de maatschappij en economie als mensen dit niet alleen om financiële redenen doen, maar ook om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Dit levert ongekende mogelijkheden op die bovendien voortdurend groter en beter worden. Er is helemaal geen tijd meer voor blijvende oplossingen.
Burgers, bedrijven en organisaties moeten leren het Nooit Af-principe te omarmen. We moeten onze zaken regelen met oplossingen die juist tijdelijk zijn, zodat we ons voortdurend kunnen aanpassen en verbeteren. Dit vereist een totaal nieuwe kijk op de fundamenten van ons leven: werk, school, wonen, relaties, overheidstaken, management en wetgeving. Nooit Af zet de eerste stap.

Paperback, 384 blz.
Vakmedianet | 3e druk, 2016
EAN: 9789047009139

04-10-2016

De plug&play-organisatie


Maurits Kreijveld
Organisaties staan voor een grote uitdaging: hoe moeten ze inspelen op de golf van digitalisering en veranderende marktomstandigheden die steeds sneller op hun afkomt? Succesvolle organisaties van nu weten zich slim te verbinden met andere om zo razendsnel te innoveren en nieuwe markten te betreden. Denk maar aan Facebook, Google, Tesla, Uber en AirBnb. Wat kunnen organisaties leren van deze successen en hoe kunnen ze het toepassen in hun eigen branche?
Het geheim van een toekomstbestendige bedrijfsstrategie zit in het digitaal aanpassingsvermogen: plug&play zijn, flexibel kunnen aanhaken bij de kennis en competenties van anderen, anderen toelaten om voort te bouwen op uw werk en slim gebruik maken van de kennis van gebruikers. De plug&play-organisatie laat in vier stappen zien hoe je een plug&play-organisatie wordt en hoe je de samenwerking met partners vorm kan geven. Zo kan iedere organisatie een winnaar worden in de digitale wereld van platformen, cocreatie en de deeleconomie.

Paperback, 168 blz.
Vakmedianet | 1e druk, 2016
ISBN: 9789462760851

29-09-2016

Hier wordt de toekomst gebouwd


Antoine van Agtmael en Fred Bakker
In Eindhoven wordt op een unieke manier samengewerkt. Tussen universiteit, overheid en bedrijfsleven, maar ook tussen bedrijven onderling. Beschikbare kennis en expertise worden vrijelijk gedeeld ten gunste van innovatieve producten.
Deze manier van samenwerken komt vaker voor, over de hele wereld. Sterker nog, we staan aan het begin van een tijdperk waarin de norm om producten zo goedkoop mogelijk te maken verandert in het zo slim mogelijk maken ervan.
Hierdoor krijgen Europa en de VS na 25 jaar een mondiaal concurrentievoordeel. De angst van sommigen dat Europa een museum wordt is dus niet terecht.
Van Agtmael en Bakker gingen op reis langs tien van deze hotspots (vijf in Amerika, vijf in Europa) en belichten aan de hand van interviews en eigen onderzoek wat samenwerking op deze schaal teweeg kan brengen en waarom die cruciaal is voor een gezonde ontwikkeling van de economie. Dit boek is een must-read voor CEO’s, ondernemers en beleidsmakers.

Paperback, 272 blz.
Business Contact | 1e druk, 2016
EAN: 9789047009641

23-08-2016

De kanarie in de kolenmijn


Marianne Thieme, Ewald Engelen
De Kanarie in de kolenmijn is een boek met twee voorkanten, Marianne Thieme en Ewald Engelen schreven ieder hun eigen pamflet. De een vanuit politiek-ecologisch perspectief, de ander vooral economisch.
Marianne Thieme (1972) is fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren, jurist, dierenrechten- en milieuactivist en publicist. In 2002 richtte ze samen met anderen de Partij voor de Dieren op. Ewald Engelen (1963) is hoogleraar financiële geografie aan de UvA, waar hij onderzoek doet naar het mondiale financiële stelsel. Als publicist en activist is hij bekend van zijn kritiek op de euro en op TTIP, het handelsverdrag tussen Amerika en Europa. Ewald Engelen en Marianne Thieme waarschuwen tegen de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes. Als een kanarie in de kolenmijn signaleren zij gevaren die onze toekomst bedreigen. Dat het fossiele denken gedurende lange tijd zo’n beetje alle verzamelde reserves aan fossiele brandstoffen erdoor heeft gejaagd. Dat honger niet het gevolg is van te weinig voedselproductie, maar dat het vooral gaat om voedselverdeling en -verspilling. Dat de strijd om water er niet een is van de verre toekomst.

Scherpe analyse van ons economisch en maatschappelijk bestel dat aan het einde van zijn levenscyclus is gekomen. Prof.dr. Herman Wijffels

Paperback, 224 blz.
Prometheus | 1e druk, 2016
EAN: 9789044630466

01-07-2016

Alles wordt anders


Dik Bijl
In Alles wordt anders beschrijft Dik Bijl zeven van de belangrijkste technologische ontwikkelingen van dit moment: robots, zelfrijdende auto's, kunstmatige intelligentie, 3D-printen, synthetische biologie, nanotechnologie en genomische geneeskunde. Ontwikkelingen die even spectaculair zijn als onafwendbaar.
De gevolgen voor onze maatschappij, ons werk en ons leven zullen enorm zijn. Krijgen de optimisten gelijk en scheppen we een duurzaam Athene met een overvloed aan middelen, zinvolle bezigheden en een lang en gelukkig leven? Of wordt onze wereld een Oude Pekela met lethargie, uitzichtloosheid, armoede, criminaliteit en (virtuele) drugs? Volgens Bijl hebben we maar een optie: accepteer de nieuwe technologie en pas je aan zodat je maximaal profiteert van de voordelen. “De komst van nieuwe technologieën staat weliswaar vast, maar de maatschappelijke gevolgen zijn onzeker. Het kan nog alle kanten op.” Dik Bijl is arbeids- en organisatiepsycholoog en onderzoekt hoe mensen nu en in de toekomst werken en leven. Hij is een van de grondleggers van Het Nieuwe Werken. Hij adviseert bedrijven en geeft presentaties over de manier waarop individuen en organisaties kunnen inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen.

Paperback, 237 blz.
Haystack | 1e druk, 2016
ISBN: 9789461261809

15-06-2016

Tijd voor nieuwe zaken


Judith Manshanden
We bewegen ons van een wereld van individualisme, competitie en eigenbelang, naar een wereld die gaat over verbinding, saamhorigheid en zingeving. Bij deze nieuwe wereld hoort een nieuwe manier van werken en organiseren.
In Tijd voor nieuwe zaken laat Judith Manshanden zien hoe je een financieel gezonde organisatie bouwt waarbij niet competitie en eigenbelang, maar juist verbinding met jezelf, je collega's en je omgeving het belangrijkste uitgangspunt is: een verbonden organisatie.

Gebonden uitgave, 197 blz.
Vakmedianet | 1e druk, 2016
ISBN: 978946276106307-06-2016

Hoe agile is jouw strategie?


Sjors van Leeuwen
"Zo kun je snel en wendbaar ondernemen"
Hoe groot is de kans dat jouw organisatie over tien jaar nog bestaat? Het antwoord op die vraag hangt voor een groot deel af van je strategische wendbaarheid, de snelheid waarmee je inspeelt op voortdurend veranderende omstandigheden. Think big, start small, act fast: dát is de koers die succesvolle organisaties varen. Zo zijn ze in staat om op volle kracht vooruit te gaan, waar andere organisaties stil blijven staan. In dit boek laat Sjors van Leeuwen zien hoe je de strategische wendbaarheid, de agility, van je organisatie vergroot. Aan bod komen de bouwstenen en de belangrijkste succesfactoren om een goede agile strategie te kunnen uitstippelen, en zo het verschil te maken in je markt. Een boek vol praktijkvoorbeelden, tips en inzichten van meesterstrategen als Bill Gates, Andy Grove en Steve Jobs. Voor organisaties die beseffen dat anders ondernemen een must is om te kunnen voortbestaan.

Paperback, 192 blz.
Van Duuren Management | 1e druk, 2016
EAN: 978908965335225-05-2016

19 lessen van Cor Boonstra


Manfred Bik
"You need to know who you are, and what you are to others"
Boonstra is het verhaal van een eigenwijze provinciejongen die zonder diploma’s of kruiwagens de meest spraakmakende en ondernemende CEO van ons land zou worden. Cor Boonstra wist tot vijf keer toe vriend en vijand te verbazen met zijn succes: bij de srv, bij Intradal, bij Douwe Egberts, bij Sara Lee en tot slot als hoogste baas bij Philips. Een jaar lang voerde reclameman Manfred Bik wekelijks lange, openhartige gesprekken met Boonstra en andere betrokkenen. Dit boek is het resultaat. In een pakkende stijl beschrijft Bik Boonstra’s achtergrond, de rol van zijn vader, zijn komeetachtige loopbaan en zijn tegendraadse aanpak – op zoek naar een mogelijke verklaring voor zijn succes. Boonstra is niet alleen een boeiend levensverhaal. Het is een reis langs oer-Hollandse merken en biedt een ongecensureerde kijk in de boardroom van grote ondernemingen. Het is daarmee ook een boek met tijdloze lessen voor iedereen die van plan is om het zelf ver te gaan schoppen.

Paperback, 336 blz.
Uitgeverij atlas contact | 1e druk, 2016
ISBN 978904700928311-05-2016

Nog lang en gelukkig


Laurentien van Oranje en Jeroen Smit
Laurentien van Oranje en Jeroen Smit vragen in Nog lang en gelukkig aan moedige leiders wat ze lastig vinden en wat hun dilemma´s zijn. Te lezen zijn interviews met Ben van Beurden (Shell), Paul Polman (Unilever), Herna Verhagen (PostNL), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Frans Timmermans (Europese Commissie), Marc Bolland (Marks & Spencer), Merel Vroonhoven (AFM), Wiebe Draijer (Rabobank), Neelie Kroes (StartupDelta) en Feike Sijbesma (DSM).

Paperback, 216 blz.
Prometheus | 1e druk, 2016
EAN: 978904463057210-05-2016

Op reis in de Corporate Tribe


Managementboek van het jaar 2016
Antropologische cultuur veranderaanpak in organisaties staat centraal in dit boek. Als je groepen wilt begrijpen, beïnvloeden, veranderen en sturen, moet je begrijpen hoe groepen mensen zich gedragen en bewegen. Dit is het vakgebied van de culturele antropologie, die toegepast in de organisatiewereld corporate antropologie genoemd wordt. Deze maakt de dynamiek van een organisatie duidelijk, de rangorde, de gedragspatronen, rituelen en onderlinge relaties.
Na een inleiding in de theorie, waarbij de begrippen 'etic' en 'emic' worden toegelicht, wordt ingegaan op de basisprincipes van de culturele antropologie en deze worden toegelicht met kennis van culturen van andere werelddelen.
Danielle Braun en Jitske Kramer zijn beide corporate antropologen en experts op het gebied van organisatiecultuur, leiderschap en inclusie. In De Corporate Tribe laten ze met verhalen en beelden zien hoe volkeren overal op de wereld zichzelf organiseren en cultuur veranderen. Ze passen die kennis toe in boardrooms en op werkvloeren. Door het lezen raak je prettig in de war én goed toegerust met een antropologische blik om met de eigen organisatiecultuur of die van klanten aan de slag te gaan. De onderzoekers werkten daarom de afgelopen vier jaar aan twee armondersteuners: een passieve armondersteuner - aangestuurd op eigen kracht, zonder motoren - en een actieve armondersteuner - aangestuurd door motoren die op hun beurt door de gebruiker zelf worden gecontroleerd. De actieve armondersteuner wordt aangestuurd door elektrische spiersignalen of minimale spierkracht vanuit de arm, waardoor er een zo intuïtief en natuurlijk mogelijke beweging ontstaat. In het laatste hoofdstuk worden concrete interventies aangegeven, die passen bij een bepaalde cultuurverandering in organisaties. Mooi uitgegeven met inspirerende afbeeldingen in kleur. Bevat literatuurlijst en bronvermeldingen. Waardevol voor een ieder die zich met organisatieverandering bezighoudt.

Gebonden uitgave, 340 blz. Vakmedianet | 1e druk 2015
ISBN: 9789462760363


26-04-2016

Metamorfose - De nieuwe welvaart


Wim de Ridder presenteert in zijn nieuwe boek Metamorfose - De nieuwe welvaart een gedurfde visie op de toekomst van onze maatschappij. Niet eerder hadden zoveel mensen de beschikking over hoogwaardige apparaten, hadden zoveel mensen toegang tot informatie en ontstonden er zoveel platforms die uitgroeiden tot nieuwe centra van economische activiteit.
Dit boek is een verkenning in de nieuwe wereld die al werkelijkheid begint te worden. Er zijn onvermijdelijke aanpassingen van essentiële publieke functies nodig. Het gaat om het dichter bij elkaar brengen van de ruim beschikbare arbeid, van het kapitaal dat nu niet of nauwelijks rendeert en van de overvloedig aanwezige kennis. Het enige doel: nieuwe welvaart scheppen.
In de nieuwe wereld is er geen toekomst voor pensioenfondsen die hun vermogen op de kapitaalmarkt beleggen om de pensioengerechtigden een welvaartsvast inkomen in het vooruitzicht te stellen. Ook zij moeten zich oriënteren op een metamorfose in hun bestaan: zij kunnen de financiers van essentiële publieke diensten worden, diensten die het gevolg zijn van de snelle opmars van de digitale technologie.

Paperback, 184 blz.
Vakmedianet | 1e druk 2016
ISBN: 9789462761094

23-03-2016


   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar