Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Plus interview


Organisaties zijn al decennia notoir slecht in strategie-executie

Interview met Jacques Pijl, directeur van adviesbureau Turner

We leven nu in een nieuwe tijd, het nieuwe normaal, waarin falen harder wordt afgestraft. Het kan het verschil zijn tussen wel, hangend en wurgend of zelfs niet overleven. U leest kranten, voorbeelden te over. Beter worden in strategie-executie is geen vrijblijvende zaak meer. Strategie-executie is het enige competitieve voordeel dat organisaties nog hebben. Want het bewijs voor welke strategie dan ook ligt in de executie ervan. Daarom geldt: executie is strategie.  Lees verder


Met onafhankelijke kennis stappen zetten richting circulaire economie

Interview met Hester Klein Lankhorst, directeur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) ontwikkelt en deelt kennis die bijdraagt aan een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Daarin blijven grondstoffen die worden gebruikt om verpakkingen te produceren na de afvalfase in de kringloop.  Lees verder


Van nature zie ik geen knelpunten maar alleen uitdagingen!

Interview met Suze van der Meulen, PWN

Dankzij de rol van innovatiemanager kunnen nieuwe ideeën bij de bron worden aangepakt en indien haalbaar verder worden uitgewerkt. PWN wil als organisatie innovatie stimuleren bij haar medewerkers. Ook zoeken wij actief verbinding met partners in onze directe omgeving maar ook met nationale en internationale stakeholders met potentie voor een innovatieve toekomst.
 Lees verder


Is een sector zonder lobbyist kansloos?

Interview met Roland Amoureus, Manager Public Affairs van Van Gansewinkel

Goede Public Affairs, de beïnvloeding van politieke besluitvorming en van maatschappelijke beeldvorming wordt steeds belangrijker voor organisaties. Het gaat behalve over de inhoud steeds meer om het afremmen of juist aanjagen van de aandacht voor een bepaald onderwerp. Zonder PA & Stakeholdermanagement mist een sector of bedrijf toch eerder de aansluiting met beleidsmatige en politieke ontwikkelingen.  Lees verder


Flow Batteries maakt het mogelijk om zeer lage opslagkosten per kWh te realiseren

Interview met Wiebrand Kout, oprichter Elestor

Ons uitgangspunt voor energiesopslag is om dit goedkoper te realiseren. Om goedkoop te kunnen produceren begin je bij de materiaalkosten. Dus wil je een batterij heel goedkoop maken begin je niet met lithium naar met een materiaal waarmee je goedkoop energie kan opslaan en dat is waterstofbromide. Deze grondstof komt uit zeewater.  Lees verder


Wij geloven niet in het adviseren van startups

Interview met Ton Van ’t Noordende, partner Keadyn

Het Nederlandse startup klimaat is volop in ontwikkeling. Acht of tien jaar geleden was ondernemerschap op de Nederlandse universiteiten not done. We zien nu een ander klimaat ontstaan.  Lees verder


Een technische georiënteerde economie is veel schokbestendiger dan een traditionele diensten economie

Interview met Chris Heutink, Executive board member Randstad Groep Nederland

Mijn definitie van sociale innovatie is dat we goed om ons heen kijken naar wat maatschappelijke issues zijn die in de driehoek organisatie, instituties en individu om een andere oplossing vragen dan de geijkte industriële oplossing. Kunnen diverse partijen samenwerken om voor de maatschappij waar we toe behoren te innoveren?  Lees verder


Nierstichting neemt zelf het initiatief voor de ontwikkeling van een kunstnier

Interview met Tom Oostrom, directeur Nierstichting

Dialyse is een zware behandeling en heeft heftige bijwerkingen, zoals vermoeidheid en een groot risico op hart- en vaatziekten. Veel patiënten zeggen ‘dialyseren is geen leven maar overleven’. Uiteindelijk hebben wij gekozen om deze innovatie samen met bedrijven en universiteiten te ontwikkelen.  Lees verder


‘Universiteiten hebben altijd een plek gehad omdat ze vrijheid bieden’

Interview met Ivo de Nooier, Director Luris

Maatschappelijke benutting van kennis is het doel. Dat doel dient de Universiteit al heel lang, oorspronkelijk via onderwijs aan studenten en later via publicaties van onderzoek aan andere onderzoekers. Inmiddels is daar benutting door commerciële partners als kanaal bijgekomen.  Lees verder


Nederland kan zonder gas

Interview met Theo Voskuilen, senior business ontwikkelaar bij Alliander

Nederland moet, of het nu wil of niet, van het gas af. Niet eens zo zeer omdat het Groningse gas over 25 jaar op is, vooral omdat we de uitstoot van CO2 drastisch moeten terugdringen. Vanuit DGO zetten wij daarom volop in op collectieve duurzame warmtelevering en gebruik van biogas in de gebouwde omgeving.  Lees verder


Een documentaire over de Plastic Soup heeft mij wakker geschud

Interview met Merijn Everaarts, Dopper

Ik heb de wereld om me heen zien veranderen ten nadele van het leven op deze aardbol. Graag wil ik mijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat er verandering in het gedrag van mensen komt.  Lees verder


"Als we de wereld schoner en slimmer maken, creëren we groei"

Interview met Stientje van Veldhoven, D66

Door mensen uit te dagen, nieuwe ideeën te waarderen en mensen te belonen wanneer ze een goede oplossing aandragen, stimuleren we mensen om over milieuproblemen na te denken.  Lees verder


‘Wij besteden nul budget aan marketing, alles gaat naar Research & Development’

Interview met Taco Carlier, Vanmoof fietsen

We passen nieuwe technologieën toe op onze fietsen, om ze nog functioneler, robuuster en veiliger te maken. We hebben de stadsfiets eigenlijk volledig herontwikkeld. En die verkopen we nu in 39 landen, van Tokyo tot New York en van Madrid tot Oslo.  Lees verder


"Een bedrijf dat bij ons investeert, moet intern eenzelfde bedrag investeren om het onderzoek te kunnen begrijpen en accommoderen"

Interview met Karel Ch.A.M. Luyben, Rector Magnificus TU Delft

Bedrijven hebben te maken met kostenreductie en zien fundamenteel, meer basaal onderzoek steeds vaker als kostenpost. En dan gaan ze er binnenshuis op reduceren. Zie je het als iets dat op lange termijn rendeert, dan zou je juist investeren.  Lees verder


Je brengt niets tot stand als je niet goed samenwerkt

Interview met Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven

In 2011 werd de regio Eindhoven uitgeroepen tot de slimste regio ter wereld, in 2013 tot de meest innovatieve regio in de wereld en in 2014 na Londen en Helsinki tot de beste Europese plek om te investeren. Dat was de bekroning van een beleid dat is ingezet na 1995.  Lees verder


Ketens sluiten vraagt om een goede regie

Interview met Jacqueline Cramer, Directeur Utrecht Sustainability Institute

Veel vernieuwingen krijg je van de grond als er kansen liggen voor bedrijven, als zij er een businesscase in zien. Pas wanneer je als overheid het gevoel hebt dat er niet voldoende gebeurt of van de grond komt, moet je echt sturende maatregelen gaan nemen.  Lees verder


Wij zoeken onze bijdrage aan de verduurzaming in het hart van onze dienstverlening

Interview met Bas Ruter, Directeur Duurzaamheid van Rabobank Nederland

Wij zien duurzaamheid als een ontwikkeling: samen stappen zetten (engagement), als organisatie zelf én met individuele klanten, in sectoren, in ketens en in gemeenschappen.  Lees verder


Een duurzame belastinghervorming kan honderdduizenden banen opleveren

Interview met Femke Groothuis, Ex´tax

Een lagere belasting op arbeid betekent dat het goedkoper wordt om mensen in te zetten. Bedrijven zijn dan in staat om banen te scheppen, waardoor je weer minder mensen in een uitkeringssituatie hoeft te hebben. Onderwijs, bijscholing en innoveren worden dan ook goedkoper, want dat zijn arbeidsintensieve aangelegenheden.  Lees verder


‘Een innovatie is pas een innovatie als deze op de markt is gebracht’

Interview met Felix Janszen, emeritus hoogleraar in Management of Technology en Innovatie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam

‘Een idee is nog geen innovatie. Het uitwerken van het idee tot een innovatie waarmee geld verdiend wordt is de essentie van innovatie. Zonder rendement is duurzaam innoveren slechts een hobby.  Lees verder


"FrieslandCampina moet als toonaangevende onderneming het goede voorbeeld geven"

Interview met Frank van Ooijen, FrieslandCampina

Ik denk dat het heel belangrijk is iedereen binnen de onderneming bij te brengen dat duurzaamheid een ongelooflijk belangrijk aspect van onze strategie is. Voor je het weet krijg je je eigen Kodak-moment en verlies je de steun van je partners.  Lees verder


‘Een veranderingsproces is vaak ongewis’

Interview met Herman hoving, organisatiepsycholoog Panta Rheyn

De markt verandert voortdurend en daar moet je op inspelen. Je moet dus blijven veranderen, maar niet mechanisch en van buitenaf opgelegd. Verandering is eerder een proces van de stroom der gebeurtenissen dan een opgelegd traject dat van A naar B leidt.  Lees verder


‘De meest positieve ontwikkeling is dat er heel veel innovatie plaatsvindt, zowel in de olie- en gaswinning als bij zonne-energie en windenergie. Er is een enorme interesse in research & development, waardoor niet meer alles op één bron wordt gezet’

10 vragen aan Ewald Breunesse, Manager Energie Transities van Shell

Het principe van de open innovatie heeft de laatste jaren snel aan populariteit gewonnen, ook bij ons. Het wordt ook gestimuleerd door Europa.
 Lees verder


‘Onze sector verkeert qua duurzaamheid nog in de puberteit’

Interview met Ton van der Giessen (Van Werven)

‘We gaan niet op voorhand tot achter de komma doorrekenen wat economisch gezien het meest rendabel is. Dat kan ook niet, als je duurzaamheid serieus neemt. Maar op lange termijn is dat wel de beste oplossing. Onze visie luidt: duurzaam ondernemen met mens en techniek.  Lees verder


‘Een bedrijf leiden is eenvoudiger dan lobbyen bij zoveel verschillende partijen’

Interview met Stef Kranendijk, voorzitter van De Groene Zaak

Zijn belangrijkste taak: de partners van De Groene Zaak meekrijgen met een nieuwe visie, zodat de organisatie nog agressiever het belang van de circulaire economie kan bepleiten.  Lees verder


‘Ons doel is de steden te ontzorgen’

Interview met Max Remerie, directeur business development Siemens Nederland

Het industriële conglomeraat Siemens is een van de stille krachten achter het verduurzamen van onze stedelijke leefomgeving. Het bedrijf is voortdurend bezig met onderzoek naar de toekomst van steden.  Lees verder


We kunnen met energiebesparing en circulaire economie enorme winst boeken

Interview met Henk de Bruin, senior vice-president duurzaamheid bij Philips

Het doel van Philips is in 2025 de levens van 3 miljard mensen te verbeteren, zegt Henk de Bruin, die als senior vice-president verantwoordelijk is voor het wereldwijde duurzaamheidsprogramma Ecovision.  Lees verder


Hoe heilig is de elektrische auto op batterijen? Hoe groen de waterstofauto?

Interview met Hans Kwaad en Mike Belinfante, Hyundai Nederland

Een elektrische auto, daar zijn we met elkaar over eens, dat is de toekomst. Alleen je hebt twee soorten auto’s. Battery electric vehicle en fuel cell electric vehicle. Dus de vraag is waar haal je je stroom vandaan om de elektromotor mee aan te drijven.  Lees verder


"De wereld wordt mooier en beter van de nieuwe economie"

Interview met Marga Hoek, Directeur De Groene Zaak

Met haar in september te verschijnen boek Zakendoen in de nieuwe economie wil Marga Hoek ondernemers, politici en andere betrokkenen een nieuw referentiekader voor duurzaam ondernemen bieden.  Lees verder


"Wij hebben geen ambities geformuleerd, maar targets"

Interview met André Veneman, Director of Sustainability van AkzoNobel

Voormalig tropendokter en bedrijfsarts André Veneman. Hij is trots dat duurzaamheid een integraal onderdeel van het gehele bedrijf. AkzoNobel steekt jaarlijks 370 miljoen euro in innovatie, waarvan zo´n 60 procent gericht is op duurzaamheid.  Lees verder


We moedigen jongeren aan om na te denken over en bij te dragen aan een meer duurzame samenleving

8 vragen aan Gerald Schotman, Chief Technology Officer en hoofd Research & Development Royal Dutch Shell

Met de Shell Bachelor Master Prijs willen we jong technisch talent stimuleren onderzoek te doen naar technologische oplossingen met een duurzaam karakter.  Lees verder


Werkend Nederland in 2015: miljarden besparing, 180.000 minder auto’s per werkdag op de weg, minder CO2 uitstoot, lagere kosten per kantoor m2. Maarrrr…: meer zelfredzaamheid, meer verantwoordelijkheid en meer discipline

Interview met Marco van Gelder en Elsje de Vries, Kpn

Het Nieuwe Werken 'nieuwe stijl' gaat veel meer over het werk zelf! Wat doen we en waarom doen we het op deze manier.  Lees verder


De wereld moet op zijn kop

Interview met Thomas Rau, Turntoo

Er zijn ondernemers die beginnen bij de vraag waar wil ik aan bijdragen en wat kan ik dan doen of maken? En hoe kan ik dat op een ondernemende manier doen die in zichzelf ook weer bijdraagt aan natuur en samenleving?  Lees verder


Hoe een fabrikant van vloerbedekking het voortouw neemt op het gebied van duurzaamheid

Interview met Ton van Keken, Interface

In een moderne organisatie is iedereen onmisbaar. Niet alleen de tophonderd en de high potentials. De productiviteit stijgt als íedere medewerker zijn talent volledig benut.  Lees verder


We hebben jarenlang een verkeerd kompas gehad

Interview met Sander Tideman, Nyenrode Business Universiteit

Ook op de Nyenrode Business Universiteit is het besef doorgedrongen dat de manager van de toekomst anders opgeleid moet worden dan tot nu toe het geval is geweest.  Lees verder


Het volk is klaar voor een duurzame samenleving

Interview met Ruud Koornstra, Tendris

Wij koppelen vaak bestaande dingen aan elkaar en proberen vervolgens een gedragsverandering te bewerkstelligen, verklaart Koornstra zijn succes.
 Lees verder
   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen


  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar