Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Columns


Over Lichaamsgevoel als ‘innovatie’

Column van Maartje van Hooft

Lichaamsgevoel als ‘innovatie’ richt zich niet alleen op werknemers die zich willen ontwikkelen en hun sensitiviteit willen vergroten, maar ook op organisaties om de al aanwezige competenties van werknemers in te passen.
 Lees verder


CO2: Van afval naar grondstof

Column van Pol Knops

De CO2-based economy kan een nieuwe industrie worden en Nederland doet er daarom goed aan om ook deze nieuwe innovatieve technieken te stimuleren.  Lees verder


Partnerships

Column van Wilma Roozenboom

De nadruk ligt op mensen en competenties. Oké, het gaat vaak over heldere doelstellingen een goede taakverdeling, een goede overeenkomst en dat soort organisatorische punten. Maar het gaat vooral over de menselijke factor.
 Lees verder


Het is de druk op het dek van de Titanic

Column van Erik in ’t Groen en Jan Adriaanse

Wat we in de praktijk zien is dat de focus bij ondernemingen in zwaar weer vaak uitsluitend ligt op het zo snel mogelijk doorvoeren van kostenbesparingen. Waar het allereerst om gaat, is dat er diepgaand wordt nagedacht over het vermogen van de onderneming om betere en onderscheidende waarde te bieden.  Lees verder


Succesfactoren van een colectieve zonnepanelenactie

Column van Jan-Willem Jehee

Het succes van een inkoopactie hangt daarmee voor een groot deel samen met heldere afspraken en een goed selectieproces, maar er zijn meer succesfactoren. Op basis van eigen ervaringen en een deelnemersenquête.
 Lees verder


Kwaliteit in kwartiermaken

Column van Huub Janssen

Vóórdat een project of programma start, is er vaak een fase van kwartiermaken. Over deze voorafgaande fase is echter nog nauwelijks iets geschreven, terwijl deze fase binnen de publieke sector veelvuldig voorkomt en vaak een cruciale rol speelt.  Lees verder


Van CEO naar tuinman

Column van Evert Jan van Hasselt

De belangrijkste conclusie van ons boek is dat de CEO die meer als een tuinman wil opereren, een knop om zal moeten zetten. Er is sprake van een echte ‘mindshift’. Hedendaagse bedrijven zijn steeds meer losgeraakt van het dagelijks menselijk leven.  Lees verder


Mobiele proeffabriek die op maat ingrediënten uit algen zuivert

Column van Monique Wekking, Sr. business developer biobased bij TNO

In Lelystad staat de eerste commerciële algenfabriek van Europa. Een aantal grote, internationaal opererende bedrijven zien nu al de voordelen in deze transitie.  Lees verder


De toekomst is groot!

Column van Andrea Wiegman, SecondSight.nl

In mijn nieuwe boek De Tijdgeest Ontrafeld – van Snapshots naar Trends ga ik dieper op die nieuwe realiteit in. Hoe geven we nu vorm aan ons leven? Wat zijn dromen, wensen en idealen van mensen die nu leven?  Lees verder


Crowdfunding: Bedreiging voor banken?

Column van Jan Bouw, Share2start.com

Crowdfunding speelt helemaal in op de trend van zelfbeschikking en samenwerking. Crowdfunding vraagt van investeerders wel een kritische blik om te beoordelen of een project past bij hun belangstellingsgebied en binnen hun beleggingsportefeuille.  Lees verder


4xG, Gunnen! De kracht van vernieuwend leiderschap

Column van Astrid Elburg, Elburg Consultancy

Vernieuwend leiderschap is structurele verbondenheid met de dynamiek in de markt, de (technologische) veranderingen in de samenleving, het vermogen om talenten te ontdekken en aandacht voor de eigen inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling.  Lees verder


Mijn ambitie? Zingeving en lol!

Column van Sonja van Meerbeek, Director TEDxBinnenhof

Mijn zoektocht naar meer ‘bezieling’ in mijn werk heeft me veel opgeleverd. Meer dan welk managementklasje dan ook. Niet alleen heb ik ontzettend veel lol in mijn werk (een dag niet gelachen is een dag niet geleefd). Ik geef eindelijk weer leiding met mijn hart!  Lees verder


Kantoren duurzaam transformeren? Zet de gebruiker aan het roer!

Column van Remko Zuidema, Stichting Briqs en Slim Bouwen

Nederland kent de hoogste kantoorleegstand van Europa, zo'n zeven miljoen vierkante meter. Officieel dan, want de onofficiële cijfers verdubbelen dat nog eens.  Lees verder


Duurzaam ondernemen: “Business as usual”

Column van Bouwe Taverne

We hebben nog een lange weg te gaan voordat we van een duurzame economie kunnen spreken. Omdat duurzaamheid door steeds meer ondernemers geaccepteerd wordt als een inspirerende en wenselijke richting voor de continuïteit en marktwaarde van hun onderneming.  Lees verder


Recessie - concessie

Column van Judith Webber over Het Nieuwe werken

Het is tijd om weer te gaan organisch-eren, mensen de ruimte geven om hun talenten te benutten en niet meer iets van ze te verlangen wat ze niet kunnen.
 Lees verder


Zonder circulaire economie geen toekomst!

Column van Elmer Rietveld, TNO, over circulaire economie

De bevolking blijft groeien en zal rond 2050 de 9 miljard passeren. Een verdrievoudiging van het mondiale materiaalgebruik in 2050 is een reële verwachting.  Lees verder


Is fun de trigger voor 'gekke Henkie' om duurzaam te zijn?

Column van Laura Moningka over duurzame consumptie

Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar dilemma’s rond duurzame consumptie blijkt dat een van de dilemma’s te zijn waarom consumenten wel zeggen duurzaamheid belangrijk te vinden maar er niet naar handelen.  Lees verder


GRI’s Wereldwijde Conferentie over duurzaamheid en verslaglegging 2013

Column van Maaike Fleur, GRI, over Integrated Reporting

Transparentie is hot. Er is steeds meer aandacht voor de inspanningen van bedrijven en andere organisaties op economisch, milieu en sociaal vlak – en duizenden publiceren daarover in een duurzaamheidsverslag op een gestandaardiseerde manier met de richtlijnen van het GRI.  Lees verder


Briljante Businessmodellen

Een bijzondere benadering voor betere business

Column van Jennifer Op ´t Hoog, Achmea

Zestien briljante businessmodellen laten stuk voor stuk zien dat het onmogelijke mogelijk is op een verrassend eenvoudige manier.
 Lees verder


Rapporteren over MVO is volwassen geworden

Column van Menno Kuiper

Jaarlijks rapporteren meer dan 120 Nederlandse organisaties over MVO, waarmee Nederland op de tiende plaats staat. Bedrijven als Philips, AkzoNobel, en Unilever zijn wereldwijd toonaangevend en worden voor hun transparantie erkent als sectorleiders in de Dow Jones Sustainable Index.
 Lees verder


Wat je van trippende ego’s kunt leren

Column van Rick van Asperen

Is in jouw optiek je baas een omhoog gevallen nietsnut? Heb één of meerdere van deze vragen deze vragen met "ja" beantwoord dan heb je overduidelijk last van trippende ego’s.  Lees verder


De klant als aanjager van innovatie

Column van Sjors van Leeuwen

Door klanten nauwer bij het innovatieproces te betrekken kan de slaagkans van nieuwe producten en diensten echter aanzienlijk vergroot worden stelt Sjors van Leeuwen.  Lees verder


Op weg naar een nieuwe economie

Column van Godelieve Spaas

Er zijn ondernemers die beginnen bij de vraag waar wil ik aan bijdragen en wat kan ik dan doen of maken? En hoe kan ik dat op een ondernemende manier doen die in zichzelf ook weer bijdraagt aan natuur en samenleving?
 Lees verder


Flow in leven en werk

Column van Debbie Molhuizen

Waar eerder 'kennis' gelijk stond aan macht & succes, zal de ondernemer en leider van deze tijd vooral contact maken met zichzelf en anderen.
 Lees verder


De duurzame opbrengst van talent

Column van Kees Gabriëls

In een moderne organisatie is iedereen onmisbaar. Niet alleen de tophonderd en de high potentials. De productiviteit stijgt als íedere medewerker zijn talent volledig benut.  Lees verder


Duurzaamheidsbeweging is in feite een Vrijheidsbeweging

Column van Kim Tjoa

Een intensievere levensduur van bedrijfsmaterieel betekent immers een efficiënter gebruik van grondstoffen en energie. Door meer te doen met wat er al is, wordt overcapaciteit verminderd. Er hoeft dus minder van hetzelfde geproduceerd te worden  Lees verder


Duurzaamheid zonder Passie is gedoemd te mislukken

Column van Leen Zevenbergen

Laten we nou eerst maar eens gewoon winst maken, zodat we daarna als een soort van slagroom op de taart weer eens kunnen gaan kijken wat we met duurzaamheid kunnen doen.  Lees verder


ANWB duurzame mobiliteit moet en kan

Column van Arjan de Bakker, ANWB

Innovaties in het ontwerp van auto’s en elektrisch rijden met een centrale elektromotor of - binnen 10 jaar - met kleinere elektromotoren in ieder wiel, zijn veelbelovend.  Lees verder


   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar