Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Rapporten


Bedrijven zien China belangrijker worden voor technologische innovatie


Bestuurders van grote ondernemingen zien China steeds belangrijker worden voor technologische vernieuwing. Het land ontwikkelt zich in toenemende mate van een belangrijke speler in de maakindustrie tot een leidende speler op het gebied van innovatie.
China wordt hierbij met name gedreven door een omvangrijke groep consumenten en bedrijven die niet alleen steeds mobieler wordt, maar ook digitaal steeds geavanceerder. China volgt de Verenigde Staten inmiddels op de voet als het gaat om de landen die de meeste technologische vernieuwing realiseren.


Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder bijna 700 bestuurders van ondernemingen die zich binnen hun bedrijf bezighouden met technologie. Als het om de meest innovatieve

bedrijven gaat, ziet 20% van de onderzochte bestuurders Google als de onderneming die wereldwijd leidend is op het gebied van technologische vernieuwing. Google wordt gevolgd door Apple met 15%, Microsoft met 12% en IBM met 7%.

VS levert iets in

De Verenigde Staten is nog altijd leidend als het gaat om technologische vernieuwing. Het land moet wel iets van haar leidende positie inleveren. Volgens 26% van de onderzochte bestuurders biedt de Verenigde Staten het meeste perspectief op het ontwikkelen van nieuwe technologieën die de wereld op zijn kop gaan zetten. Vorig jaar was dit nog 29%. Eén op de vier bestuurders kiest voor China, 11% voor India en 10% voor Londen.

“De lichte daling betekent niet dat het gedaan is met de positie van de Verenigde Staten als het gaat om innovatie”, zegt Ank van Wylick, Technologie-partner bij KPMG. Van Wylick: “Dit is eerder een bewijs van het feit dat innovatie zich uitbreidt tot verschillende landen met almaar meer ontwikkelde digitale markten.”

Opmars India

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat India en het Verenigd Koninkrijk door steeds meer bestuurders worden gezien als landen die voortvarend bezig zijn met het bouwen van hun eigen techhub, waardoor zij in staat zijn om producten en diensten te ontwikkelen die in zowel de gevestigde als de opkomende markten voor doorbraken kunnen zorgen.

Van Wylick: “De opkomst van India wordt vooral ingegeven door de grote groep jongeren in het land die gebruik maakt van mobiele toepassingen. India is bovendien het thuisland van negen startups die stuk voor stuk meer van één miljard dollar waard zijn. En steeds meer startups richten zich op de Indiase markt nu bedrijven in toenemende mate gebruik maken van outsourcing om internationale markten te bedienen.”

Steeds meer innovatiehubs

De drang om leidend te zijn op het gebied van technologische innovatie breidt zich volgens Van Wylick wereldwijd in hoog tempo uit. Van Wylick: “Gedreven door zowel initiatieven van de overheid en de beschikbaarheid van voldoende kapitaal willen steeds meer steden herkend worden als leidende innovatiehubs in de wereld. Iets meer dan 25% van de onderzochte bestuurders verwacht dat Shanghai de komende vier jaar de meest belangrijke hub zal zijn voor technologische innovatie.

Een groot aantal bestuurders ziet Shanghai als toekomstig leider op het gebied van technologie vanwege haar sterke regionale positie in de financiële markten en verschillende hightech parken in Pudong. En Shanghai zal voorlopig tot de meest innovatieve hubs blijven behoren gezien het feit dat de stad aan steeds meer bedrijven op het gebied van digitale media en entertainment onderdak biedt. Bovendien oefent de stad vanwege haar klimaat en levensstijl een grote aantrekkingskracht uit op talentvolle werknemers.”

KPMG
21 April 2017
Bron: KPMG, rapportBerenschot blikt terug op 2016

Zeven inzichten voor de
energietransitie


Het jaar 2016 bracht opnieuw vooruitgang in de energietransitie naar duurzaamheid. Berenschot heeft de belangrijke lessen uit zijn energieprojecten in 2016 op een rij gezet. Berenschot concludeert dat ‘een vrijwel CO2-neutrale energievoorziening in 2050 goed mogelijk is’ en dat de kosten ‘te overzien’ zijn.

Samenvattend betreft het de volgende inzichten:

1   Industrie en glastuinbouw kunnen overschotten windstroom flexibel opvangen; daarvoor is wel aanpassing van de nettarieven nodig.
2   Een vrijwel CO2-neutrale energievoorziening in 2050 is goed mogelijk met CO2-afvang bij het gas voor de industrie, en optimale inzet van groen gas in woningen en transport.
3   De kosten van een energieneutrale energievoorziening zijn te overzien, maar let op de kosten van sterke woningisolatie, zwaardere energienetten en back-up centrales.
4   Door opslag van zonnestroom in een elektrische “warmtebatterij” blijven zonnepanelen rendabel ook na uitfasering van de salderingsregeling.
5   All-electric in de bestaande bouw leidt nu nog tot veel netverzwaring en extra gascentrales. De hybride warmtepomp heeft dat probleem niet en past ook veel makkelijker in bestaande woningen. Daarmee kunnen we snel verduurzamen.
6   Energie-innovaties stuiten bij realisatie in de praktijk nog vaak op institutionele belemmeringen. We raden aan om dit marktconform en structureel aan te pakken.
7   Gemeenten en provincies krijgen een steeds grotere rol in de verduurzaming, waarbij regionale samenwerking belangrijk wordt, ook met energiebedrijven.

Berenschot blikt terug op 2016:
2 februari 2017
Bron: Berenschot, rapport /pdfSnelle opkomst hernieuwbare energie dwingt energiebedrijven tot innovatie en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen


Door de energietransitie ontstaan nieuwe gedecentraliseerde
productie- en consumptiemodellen die een uitdaging vormen voor netbeheerders

De snelle opkomst van hernieuwbare energie heeft de groothandelsmarkten voor elektriciteit in Europa gedestabiliseerd. De zeer lage prijzen voor elektriciteit, die soms onder de kostprijs liggen, tasten de gezondheid van energiebedrijven aan. Zij moeten hierdoor in hoog tempo hun businessmodellen aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid en hun digitale transformatie versnellen. Om hun winstgevendheid te verbeteren, zal hierbij de focus moeten liggen op productiviteit, wendbaarheid en innovatie.
“Omdat Nederland een relatief kleine en open markt is, leent ons land zich in deze regio heel goed als ‘speeltuin’ voor innovatieve toepassingen. Er zijn veel nieuwe toetreders en ook onder bestaande energiebedrijven is er veel tractie om zich te transformeren van energieleverancier tot services-bedrijf. Spelers uit andere sectoren kunnen in de toekomst concurrenten worden van deze services-bedrijven. Dat kunnen bijvoorbeeld beveiligingsbedrijven zijn, maar ook grote technologiebedrijven of verzekeraars of aanbieders van mobiliteit.” Mark Schütz, Managing Director Utilties bij Capgemini Consulting

Capgemini in samenwerking met I4CE en Vaasa ETT.
November 2016
Bron: Capgemini, rapport /pdfOnderzoek over haalbaarheid CO2-reductie


Versnellen van de energietransitie: kostbaar of kansrijk?
Een gedachten-experiment voor Nederland

McKinsey Nederland heeft een rapport gepubliceerd over de haalbaarheid voor Nederland van het realiseren van de bijdrage aan de EU-klimaatdoelstellingen.
Het is mogelijk om in Nederland de CO2–reductie te bereiken die is afgesproken in de klimaatdoelstellingen van EU2050, zonder dat dit ten koste gaat van onze economische groei. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van consultancybureau McKinsey & Company. Vooroplopen in duurzaamheid kan voor Nederland zelfs extra waarde opleveren, in de vorm van een hoger BNP, tienduizenden extra banen, meer financiële stabiliteit en een hoger algemeen welzijn. Om deze waarde te realiseren is het wel nodig dat de huidige ontwikkelingen naar meer duurzaamheid fors worden versneld, geïntensiveerd en beter gepland.

McKinsey
16 september 2016
Bron: McKinsey, rapport /pdf   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar