Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Klantgedreven innoveren


10 factoren voor meer innovatiesucces
Innovatie wordt steeds belangrijker voor bedrijven, organisaties en instellingen. Maar nog steeds mislukt het merendeel van alle nieuwe producten en diensten. Hoe komt dat? Er zijn 10 factoren die het succes van klantgerichte innovaties bepalen.  Lees verder


Wendbare bedrijven kiezen voor A én B
Bedrijven moeten strategisch wendbaarder worden om te kunnen overleven. Wendbare bedrijven kunnen ook beter omgaan met alle paradoxen waarmee we tegenwoordig te maken hebben. Dat schrijft managementadviseur Sjors van Leeuwen in zijn nieuwste boek ‘Hoe Agile is jouw strategie? – Zo kun je snel en wendbaar ondernemen’. PlusBusiness stelde Sjors van Leeuwen 5 prangende vragen.  Lees verder


6 manieren om de markt te DISRUPTEN
Of jouw sector en organisatie rijp is voor disruptie, kun je inschatten met onderstaande disruptie-checker die gebaseerd is op 6 factoren die allemaal beginnen met een ‘O’: overcapaciteit, ondoorzichtigheid, ongemak, onder één dak, onder de radar en overbodig.  Lees verder


Out Of The Box Innoveren en Innovaties
Dat we meer moeten innoveren is duidelijk. De uitdagingen van de toekomst lossen we niet op met de oplossingen van vandaag en gisteren. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor overheden en non-profit instellingen. Succesvol innoveren begint met een lumineus idee. Maar hoe kom je daar aan?  Lees verder


Tien bouwstenen van een succesvolle innovatie
Innovatie Piramide
Veel innovaties mislukken omdat ze klanten te weinig toegevoegde waarde bieden. Uit onderzoeken en publicaties kunnen tien belangrijke succesfactoren gedistilleerd worden voor nieuwe producten en diensten.  Lees verder


Jobs-To-Be-Done
Klantgericht ondernemen in de 21e eeuw
People buy products to get jobs done. Klanten willen geen boormachine en ook geen gat in de muur, maar ze willen de kamer opfleuren met nieuwe schilderijen. Welke klus wil jouw klant klaren en hoe kun je daarin slim innoveren?  Lees verder


Business Model Innovatie nodig en lucratief
Bedrijven die te lang vasthouden aan hun verouderde business model zullen verdwijnen. Deze bedrijven moet innoveren in hun business model. Organisaties kunnen daarbij gebruik maken van meer dan vijftig generieke patronen die hun waarde in de praktijk ruimschoots hebben bewezen
 Lees verder


Innovatie en klantgemak steeds belangrijker
Klanten willen geen gedoe en niet te veel hoeven nadenken. Des te gemakkelijk het voor klanten is, des te meer ze kopen (retentie), des te langer ze klant blijven (behoud) en des te vaker ze een bedrijf aanbevelen (loyalty)
 Lees verder


20 manieren om de concurrentie te slim af te zijn
Er zijn aanbieders in overvloed en producten en diensten worden steeds sneller gekopieerd. In de meeste markten zijn producten commodity’s geworden en staan prijzen structureel onder druk. Wat nu? Geen paniek, want er zijn maar liefst 20 manieren om de concurrentie te slim af te zijn
 Lees verder


8 redenen om te werken aan Strategic Agility
Van reorganisatie naar reorganisatie hollen heeft geen zin, want verandering is de enige constante factor. Oude recepten helpen niet meer voor nieuwe kwalen. Organisaties moeten werken aan hun 'strategic agility' en daar zijn acht goede redenen voor
 Lees verder


Het succes van delen
Bedrijven die de nieuwe deeleconomie belichamen zijn hip. Denk aan het Amerikaanse AirBnB en Uber en het Nederlandse Peerby en SnappCar. Hoe komt het dat ze zo succesvol zijn? Het draait om 6 succesfactoren. Pas ze slim toe en je hebt zo je eigen AirBnB
 Lees verder


Innovatiesucces begint bij klantvoordeel
Klanten zijn het grootste struikelblok als het om innovatie gaat. Zij moeten immers al die nieuwe producten en diensten gaan kopen en gebruiken. Er is echter een groot probleem: organisaties overschatten structureel de voordelen van hun innovatie en klanten houden angstvallig vast aan wat ze hebben
 Lees verder


Disruptive en ontwrichtende innovaties
Start-ups ontwrichten hele bedrijfstakken met hun ‘disruptive innovation’. Dat is wat veel onderzoekers, consultants, managementauteurs, wizz-kids en ondernemers ons willen doen geloven. De werkelijkheid is anders. De invloed van ontwrichtende technologieën is klein en grote bedrijven komen net zo vaak met innovaties als kleine start-ups.
 Lees verder


De klant als aanjager van innovatie
Innovatie is 'hot'! Want innovatie is nodig om de economische crisis te kunnen overleven, de continuïteit te kunnen waarborgen en weer te kunnen groeien. Maar innoveren is hartstikke moeilijk! Nog steeds mislukt een groot deel van alle nieuwe consumentgerichte producten en diensten
 Lees verder


Innoveren in strategische wendbaarheid
De wereld verandert steeds sneller en de impact van de veranderingen is steeds groter. Traditionele oplossingen zoals reorganisaties, strategische planning en verandermanagement werken steeds minder. Wat dan wel? Het antwoord is simpel: organisaties moeten strategisch wendbaarder worden
 Lees verder


   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

Klantgedreven innoveren
is een rubriek onder redactie van Sjors van Leeuwen, zelfstandig adviseur Indora Managementadvies


Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, stuur dan een mailtje naar:


  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar