Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Strategische Marketing


Doorgronden van de ‘customer journey’
Met de ‘customer journey’ wordt het klantgedrag gedetailleerd in kaart gebracht. Onder het klantgedrag verstaan we dan het proces van: zoek- of oriëntatiegedrag ⇒ communicatiegedrag ⇒ keuze- of afweeggedrag ⇒ koopgedrag ⇒ tot aan het gebruiksgedrag.  Lees verder


Produceren in het Verre Oosten levert beperkingen op voor marketing doelen
Mede door het outsourcen van de productie naar China hebben V&D en MS-mode met een faillissement moeten bekopen. V&D had notabene in december nog containers op de kade van een Chinese haven staan, terwijl al duidelijk was dat de vraag naar winterkleding door de zachte winter ingestort was.  Lees verder


Europese Unie ontbeert een duidelijke mentale merkidentiteit
Een goed merk, ongeacht of het een product, dienst of organisatie is, heeft altijd een positief mentaal effect op mensen. Hierdoor worden voorkeuren voor producten of organisaties ontwikkeld. In gesprekken – online of offline - komen mentale aspecten van merken vaak naar voren.  Lees verder


Geef bedreigingen geen kans!
Succesvolle organisaties blijven de eigen markt(en) trouw, vluchten niet naar nieuwe markten, investeren meer in productontwikkeling en in bestaande relaties.  Lees verder


Een organisatie kan niet zonder innovatie
Nieuwe toetreders komen uit het ‘niets’ opzetten, verstoren of overrompelen bestaande markten en hebben een ontwrichtende (disruptive) werking op de bestaande gang van zaken.  Lees verder


Actieve samenwerking leidt tot duurzame concurrentievoordelen
Met de combinatie van bekwaamheden van de verschillende disciplines wordt de basis voor duurzame concurrentievoordelen gelegd.
 Lees verder


Organisaties hebben duurzame concurrentievoordelen nodig<
Voor nu en in de toekomst is het cruciaal voor een organisatie om over duurzame concurrentievoordelen te beschikken. Voor de ontwikkeling van duurzame concurrentievoordelen is visie de bakermat.  Lees verder


De harten van de massa winnen?
Volgens een recent SCP- WRR rapport hebben we steeds meer te maken met een tweedeling in de Nederlandse samenleving.
 Lees verder


Storrytelling is goed voor klant en organisatie
We weten dat klanten verhalen op prijsstellen en de inhoud beter onthouden en de betrokkenheid van medewerkers versterkt.
 Lees verder


Klantgedreven marketing
Mede door de snelle opeenvolging van technologieën verandert het sociaal-culturele gedrag van afnemers steeds sneller.
 Lees verder


Marketing is meer?
Hoe een onderneming of organisatie zich nu en in de toekomst manifesteert, wordt bepaald door haar visie, missie, cultuur en waarden.
 Lees verder


   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

Strategische Marketing
is een rubriek onder redactie van Gerbrand Rustenburg, adviseur en trainer in marketing.
Auteur van o.a.: ‘Strategische Marketing: handboek voor vernieuwend denken!’,
ISBN 978-90-334-9539-7


Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, stuur dan een mailtje naar:


  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar