Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Innovatie Tools


Kaizen

"kai" betekent “veranderen” en "zen" betekent “goed”

Kaizen is een dagelijkse activiteit met een doel dat verder gaat dan verbetering. Het is ook een proces dat, wanneer correct uitgevoerd , de werkomgeving menselijker maakt.
 Lees verder


Milieubarometer

Stichting Stimular

De Milieubarometeris een veelzijdig instrument waar ruim 2500 bedrijven de milieuprestatie van hun bedrijf mee inzichtelijk houden.
 Lees verder


Ladder van Lansink

Ad Lansink

Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen. Deze staan bovenaan de 'ladder'. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn zo veel mogelijk afval de Ladder van Lansink te laten 'beklimmen'.  Lees verder


Sustainable Society Index (SSI)

World indicator scores

De SSI laat aan de hand van 21 indicatoren het niveau van duurzaamheid van 151 landen zien, samen goed voor 99% van de wereldbevolking. De SSI omvat nadrukkelijk elk van de drie dimensies van duurzaamheid: Human Wellbeing, Environmental Wellbeing en Economic Wellbeing.  Lees verder


Gemeentelijke Duurzaamheidsindex - GDI

Hoe duurzaam is uw gemeente?

De GDI toont aan de hand van 24 indicatoren hoe duurzaam de gemeente is. Zo kan de eigen gemeente gemakkelijk worden vergeleken met andere gemeenten en kunnen eigen analyses worden gemaakt.  Lees verder


Kritieke grondstoffen: waar zijn ze te vinden?

Global distribution of rare raw materials

Voor een aantal kritieke grondstoffen zal de vraag tegen 2030 naar verwachting verdrievoudigen ten opzichte van 2006. De vraag neemt toe door de groei van opkomende economieën en nieuwe technologieën.  Lees verder


Global resources stock check

Natuurlijke hulpbronnen

Hoe lang duurt het nog tot de natuurlijke grondstoffen zijn uitgeput? Natuurlijke hulpbronnen zijn alle in de natuur aanwezige stoffen die van economisch nut kunnen zijn en onmisbaar zijn voor de levenskwaliteit van de mens.
 Lees verder


Human Development Index

(HDI)

Het United Nations Development Programme ontwikkelde maatstaf om de vooruitgang van samenlevingen en groepen in de samenleving te meten. Behalve het inkomen spelen de levensverwachting en het bereikte onderwijsniveau een rol.  Lees verder


Innovatiestijlquiz

Stephen Shapiro

houd je ervan om creatieve ideeën te bedenken en mee te doen aan nieuwe ervaringen? Ben je analytisch en laat je je door de feiten leiden? Of geef je de voorkeur aan plannen en actie.  Lees verder


De Zeven wetten voor Innovatie

Herman Hoving

Innovators hebben meer praktische kennis van psychologie nodig. In een kennis economie die steeds meer draait om sociale innovatie, is kennis van psychologie een voorwaarde voor succes.  Lees verder

   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar